Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Golfseniorit 2017

Golfseniorit 2017

17.11.2017

Ter­veh­dys Har­jat­tu­lan senio­ri golf­fa­ri ja ter­ve­tu­loa kau­den 2017 pää­tös juh­laan. Tee olo­si muka­vak­si ja nau­ti yhdes­sä olos­ta. Kausi oli kai­kes­ta huo­li­mat­ta hyvä ja saim­me pal­jon hyvää aikaan, uusia peli­muo­to­ja tuli muu­ta­ma ja aina vaan tär­keäm­mäk­si käy mei­dän senio­rien vai­ku­tus­val­ta ja osal­li­suus Har­jat­tu­las­sa. Olem­me koh­ta yli 50% jäse­nis­tös­tä ja sik­si voim­me pal­jon edis­tää kaik­kien hyvin­voin­tia golf­fin lomassa.

Ole sydä­mel­li­ses­ti tervetullut
t. Senioritoimikunta

https://harjattulagolf.fi/wp-content/uploads/2017/11/golfseniorit-2017.pdf