Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

GolfÄssä 2017

GolfÄssä 2017

29.5.2017

Golfassa 2017 Logo W250Yleisavustukset loppuvat, juniorityö tarvitsee tukea!
Tue kisaten HGCC:n juniorityötä!

Kilpailu

Kil­pai­lu on tasoi­tuk­sel­li­nen lyön­ti­pe­li. Haas­ta omaa peliä­si kehit­ty­mään. Lyön­ti­pe­li on aivan eri kuin PB peli, sii­nä kysy­tään tar­moa ja sit­keyt­tä. Se on muka­va peli­muo­to, kun sen oppii ja opit myös vähän mitä on pelaa­mi­nen, kun ei voi nos­taa pal­loa tas­kuun jos pis­tei­tä ei enää saa.

Kil­pai­lu­kier­rok­set pelat­ta­va tou­ko­kuun 15. — elo­kuun 15. väli­se­nä aikana.

Peli­päi­viä on kaik­ki­aan 91 ja jokai­se­na päi­vä­nä voit teh­dä uuden hyvän suorituksen.

12 paras­ta kier­ros­ta las­ke­taan. GolfÄs­sän tit­te­lin ja logo­pai­dan saa par­haat 12 kier­ros­ta suo­rit­ta­nut. 3 paras­ta pal­ki­taan. Jos peli-kier­rok­sia tulee tar­peek­si, ovat myös pal­kin­not upeita.

Pelia­jan ja ‑parin/-seu­ran voi vali­ta itse. Tär­ke­ää on, että cad­die ja peli­seu­ra tie­tää ennen peliä, että pela­taan GolfÄs­sä kil­pai­lua. Joku peli­seu­ras­ta­si toi­mii lyön­ti­tu­los­ten mer­kit­si­jä­nä ja tarkkailijana.

Kier­ros mak­saa 3€ ja mak­se­taan Cadeil­le joil­ta saa lei­ma­tun kort­tin mukaan kier­rok­sel­le. Kaik­kia kort­te­ja ei ole pak­ko jät­tää jos ei niin halua. Vain las­ke­vat kor­tit tal­len­ne­taan nexiin, nos­ta­via ei ote­ta huo­mioon, jos et niin halua. Myös kil­pai­lu­kier­rok­set kel­paa­vat mukaan, jos mak­saa 3€ ja ilmoit­taa ennen kisaa pelaa­van­sa myös GolfÄs­sä kisaa.

Seu­raa omaa ja mui­den onnis­tu­mis­ta GolfÄs­sä 2017 ‑ran­king lis­tal­ta!

Kos­ka kisa on uusi, ker­ro sii­tä kaverille!