Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Golf virkistyspäivät ryhmille ja yrityksille

Golf virkistyspäivät ryhmille ja yrityksille

7.3.2017

Elä­myk­sel­li­siä golf vir­kis­tys- ja Tyky-päi­viä jär­jes­te­tään PGA ammat­ti­lais­ten joh­dol­la Har­jat­tu­la Golfissa.

Ter­ve­tu­loa viet­tä­mään unoh­tu­ma­ton golf­päi­vä ystä­vie­si ja työ­ka­ve­reit­te­si kanssa.

  • Golf­päi­vän ohjelma:
  • Lähi­pe­lin ja pit­kän­lyön­nin oppi­mi­nen PGA-ammat­ti­lais­ten kanssa
  • Put­ti­pe­lin tär­keim­mät asiat ja haus­kaa puttikisailua
  • Meil­lä on yli 25-vuo­den koke­mus golf­ta­pah­tu­mis­ta ja golfvalmennuksesta
  • PGA ammat­ti­lais­pe­laa­jat ovat pelan­neet euroo­pan kor­keim­mil­la kier­tueil­la kil­pai­lu­ja (LET, ET, CT)
  • Tapah­tu­man kes­to on 3,5 tuntia
  • Hin­ta 65€ / hlö.
  • Hin­taan sisäl­tyy pal­lot, mai­lat ja har­joi­tusa­luei­den käyt­tö sekä kah­vi- ja virvoitusjuoma
  • Kysy tar­jous­ta pelaa­mi­seen isol­la ken­täl­lä ja lounasvaihtoehtoja
  • Varaa golf­ta­pah­tu­ma ryh­mäl­le­si hyvis­sä ajoin, jot­ta saat sopi­van ajankohdan

Ilmoit­tau­tu­mi­nen ja yhteydenotot:
Kari Bak­ker PGA pro, Puh. 0400–227246 Email. karibakkergolf@gmail.com
Kris­ta Bak­ker PGA ammat­ti­lais­pe­laa­ja, Puh. 0400–226271 Email. kristabakker93@gmail.com
Tee­mu Bak­ker PGA ammat­ti­lais­pe­laa­ja, Puh. 0400–226281 Email. teemubakker@gmail.com

https://harjattulagolf.fi/wp-content/uploads/2017/03/tpga-golf-virkistyspaiva.pdf