Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Golf tutuksi ‑tapahtumailta naisille ti 6.6.17

Golf tutuksi ‑tapahtumailta naisille ti 6.6.17

22.5.2017

Olet lämpimästi ter­ve­tul­lut tutus­tu­maan gol­fiin ti 6.6.2017 Har­jat­tu­laan.
Illan aika­na saat tun­tu­maa sii­hen, mil­lai­nen har­ras­tus golf on. Aikai­sem­paa koke­mus­ta gol­fis­ta sinul­la ei siis tar­vit­se olla. Olet ehkä kuul­lut, että golf on kou­kut­ta­va laji – se on tot­ta. Mikäli innos­tu­nut, seu­rauk­se­na voi olla pal­jon lii­kun­taa rait­tiis­sa ulkoil­mas­sa, uusia ystäviä ja parem­pi kunto!

Illan ohjel­ma:
klo 17.00 Tutus­tu­mi­nen gol­fiin har­joi­tusa­lu­eel­la, lyöntien kokei­lua ja opetusta.
klo 18.30 Gol­fia kentällä muka­vas­sa poru­kas­sa nais­jä­sen­tem­me opas­tuk­ses­sa. Halu­tes­sa­si voit kokeil­la golflyöntejä myös kentällä.
klo 19.30 Pelin jäl­keen kokoon­num­me vie­lä klu­bil­le ilta­pa­lal­le. Kuu­let lisää gol­fis­ta, lajin aloit­ta­mi­ses­ta, vas­taam­me kysy­myk­siin jne.
Illan ohjel­ma 10 € / hlö, sisäl­tää ilta­pa­lan klubilla.

Ilmoit­tau­tu­mi­set 2.6.2017 men­nes­sä säh­kö­pos­til­la: heidi.mantyla@gmail.com

Huom! Har­jat­tu­lan ladyt (ja mie­het) kut­su­kaa omia nai­sys­tä­viän­ne mukaan tapah­tu­maan ja voit­te myös tulos­taa kut­sun tääl­tä esim. työ­paik­kan­ne ilmoitustaululle.

Har­jat­tu­lan face­book ‑sivuil­la on myös oma tapah­tu­ma , jota voi jakaa ja johon voi kut­sua ystä­viä valit­se­mal­la “Jaa / kut­su kavereita”.

Läm­pi­mäs­ti tervetuloa!

t. HGCC ry:n naistoimikunta

Harjattula Golf Tutuksi Tapahtumailta Naiset 2017