Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Get Together ‑golfilta ke 12.4.2017

Get Together ‑golfilta ke 12.4.2017

1.4.2017

Hyvät golfyhteisömme jäsenet,

Har­jat­tu­la Golf jär­jes­tää golf­kau­den 2017 käyn­nis­ty­mis­tä poh­jus­ta­vat Get Together -gol­fil­lan Har­jat­tu­las­sa kes­ki­viik­ko­na 12.4. alk. klo 18.00. Jutel­laan tule­van golf­kau­den asiois­ta, tutus­tu­taan uusiin ihmi­siin ja fii­lis­tel­lään pian alka­vaa golf­kaut­ta 2017 yhdessä.

Kaik­ki mukaan käyn­nis­tä­mään golf­kausi 2017 yhdessä!

Jutel­laan:

 • uusis­ta ideoista
 • uusis­ta ihmisistä
 • gol­fin säännöistä

Muka­na jutuis­sa ovat:

 • Avaus: Kap­tee­ni Kari Kaup­pi­la
 • Puheen­joh­ta­jien ter­vei­set: Mar­ko Rii­on­hei­mo ja Kale­vi Kurkijärvi
 • Toi­mi­tus­joh­ta­jan asiat: Juha Lauk­ka­nen
 • Senio­ri­toi­min­ta: Tor Spiik
 • Kent­tä­mes­ta­rin ter­vei­set: Jani Hjer­pe
 • Pro-esit­te­lyt: Kari Bak­ker ja Lar­ri Vermola
 • Golf­sään­nöis­tä: Kari Bak­ker ja Lar­ri Vermola
 • Pelaa­mi­ses­ta: Kap­tee­ni Kari Kaup­pi­la
 • Yleis­tä keskustelua

Kokoon­num­me Paa­si­ki­vio­pis­tol­la. Ilmoit­tau­tu­mi­set tilai­suu­teen ma 10.4. men­nes­sä säh­kö­pos­til­la: kapteeni@harjattula.fi

Läm­pi­mäs­ti tervetuloa!

HGCC ry.
Har­jat­tu­la Golf Oy