Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Driving range auki!

Driving range auki!

2.4.2017

Hyvät gol­fyh­tei­söm­me jäsenet,

Har­jat­tu­lan Dri­ving ran­ge on avat­tu nor­maa­liin har­joi­tus­käyt­töön. Pal­lo­ko­neet ovat pääl­lä ja pal­lo­ja saa nor­maa­lis­ti joko etä­luet­ta­vil­la pal­lo­kor­teil­la tai pole­teil­le. Cad­die­mas­te­rin toi­mis­to ei ole auki, mut­ta polet­te­ja voi ostaa arke­na kätei­sel­lä gol­fin toi­mis­tos­ta. Toi­mis­ton auki-/ pai­kal­lao­lo kan­nat­taa myös var­mis­taa puhe­li­mel­la ennak­koon nume­ros­ta 040 754 5106, jos polet­tien tar­vet­ta on. Osal­la on var­mas­ti vii­me vuo­ti­sis­sa pal­lo­kor­teis­sa on vie­lä kore­ja jäl­jel­lä, joten hom­ma sujuu par­hai­ten niil­lä ilman aika­tau­lul­li­sia rajoitteita.

Muis­tu­tus vie­lä, että lyön­ti­har­joit­te­lu tapah­tuu lyöntimatoilta!

Ter­ve­tu­loa aloit­ta­maan tule­vaan golf­kau­teen täh­tää­vä lyöntiharjoittelu,

Golf­ter­vei­sin!

Har­jat­tu­la Golf Oy
Har­jat­tu­la Golf & Count­ry Club ry