Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Vuokrapelioikeuksia HGCC:n poolista

Vuokrapelioikeuksia HGCC:n poolista

18.3.2016

Har­jat­tu­la Golf & Count­ry Club perus­taa jäl­leen pelioi­keuk­sien Vuo­kra­poo­lin vapail­le ja käyt­tä­mät­tö­mil­le pelioi­keuk­sil­le Har­jat­tu­lan ken­täl­le kau­dek­si 2016. Vuo­kra­pool-jär­jes­te­lyl­lä pyrim­me ohjaa­maan pelioi­keuk­sien vuo­kraa­jat “viral­li­seen” mark­ki­na­paik­kaan jos­ta pelioi­keu­ten­sa voi itsel­leen lunas­taa. Pelioi­keu­den voi luon­nol­li­ses­ti vaih­taa myös 20 kier­rok­sen pelikorttiin.

Har­jat­tu­la Golf Oy:n osak­kaat joil­ta löy­tyy vapai­ta tai käyt­tä­mät­tö­miä osa­ke­koh­tai­sia pelioi­keuk­sia, voi­vat jät­tää osa­ke­koh­tai­sen pelioi­keu­ten­sa Vuo­kra­poo­liin, eteen päin vuo­krat­ta­vak­si. 2016 Vuo­kra­poo­lin sään­nöt sekä kaa­va­ke pelioi­keu­den poo­liin ilmoit­ta­mi­sek­si löy­ty­vät tämän tie­dot­teen lopus­ta, avat­ta­vi­na pdf-tiedostoina.

VUOKRAPOOL HINNASTO 2016:

Nimet­ty Pool-pelioi­keus tai ‑peli­kort­ti koko kau­dek­si (hin­nat vuo­krausa­jan­koh­dan mukaan)

huh­ti-tou­ko­kuu750 €
kesä­kuu650 €
hei­nä­kuu550 €
elo­kuu400 €
syys­kuu300 €
20-kort­ti (hen­ki­lö­koh­tai­nen)650 €

Vuo­kra­poo­liin liit­ty­vät tie­dus­te­lut, pelioi­keus­il­moi­tuk­set poo­liin sekä pelioi­keuk­sien vuo­kraus: tj. Juha Lauk­ka­nen puh. 040 754 5106 tai e‑mail. juha.laukkanen@harjattula.fi

Pelioi­keu­den ilmoit­ta­mi­nen 2016 Vuo­kra­poo­liin (pdf.)

Vuo­kra­poo­lin sään­nöt (pdf.)