Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Tiedote HGCC ry:n Golf Pro-toimintaan liittyen

Tiedote HGCC ry:n Golf Pro-toimintaan liittyen

9.11.2016

HGCC ry:n golfin opetus- ja valmennustoiminnassa on kausien 2015 ja 2016 aikana ollut käytössä kahden opettavan Golf Pro:n malli. Nykyistä mallia lähdettiin toteuttamaan jäsenistön esittämien toivomusten pohjalta tavoitteena luoda golfopetus ja valmennustoimintaan uusia vaihtoehtoja. Jäsenistömme esittämissä toivomuksissa viitattiin useasti siihen, että suomalaisissa golfyhteisöissä kahden jopa kolmen opettavan Pro:n malleja on yleisesti käytössä.

Seuran hallituksen lisäksi, kenttäyhtiömme hallitus käsitteli Pro-asiaa useissa hallituksen kokouksissaan vuoden 2014 aikana. Ratkaisua asiaan haettiin myös muissa golfyhteisössä toteutetuista malleista ja niiden pohjalta saaduista palautteista. Molempien hallitusten yhteisellä päätöksellä päätettiin siirtyä kahden Pro:n malliin vuoden 2015 alusta alkaen.

Harjattula Golfissa malliksi päätettiin kahden tasavertaisen Pro:n malli jossa Pro:t toimivat yhteistyössä muodostaen golfin opetus-, valmennus ja kurssipalveluita tuottavan Pro-team Harjattulan. PGA Pro Mika Mäen aisapariksi valittiin PGA Pro Kari Bakker. Molemmat ovat alalla yli 20 vuotta toimineita golfopetuksen ja -valmennuksen rautaisia ammattilaisia. Odotukset golfyhteisön näkökulmasta olivat siis korkealla. Muutoksella toivottiin Harjattulan Golfin Pro toiminnan vahvistuvan entisestään golftoimialan ollessa muutoin hyvinkin rajujen muutosten kourissa.

Kahden vuoden kokemuksen jälkeen voidaan todeta, että malli ei ole toiminut toivotulla tavalla. Näin ollen HGCC ry:n hallitus on päättänyt irtisanoa PGA Pro Mika Mäen ja PGA Pro Kari Bakkerin nykyiset Pro-sopimukset sopimusehtojen mukaisesti päättymään 31.10.2016.

Kahden Pro:n mallista ei kuitenkaan olla luopumassa vaan tehtäväjakoja selkiytetään ja Pro-sopimukset neuvotellaan uudelleen. Kahden Pro:n mallin painopisteitä muutetaan golfin kilpavalmennusta sekä golfyhteisön perustarpeita paremmin vastaaviksi. Tämä voi tarkoittaa myös henkilömuutoksia ja tarvittaessa käynnistämme asiasta julkisen hakuprosessin. Siirtymäkauden aikana HGCC ry:n junioreiden kilpa- ja harrasteryhmien valmennuksesta vastaa PGA Pro Kari Bakker. Prosessilla ei ole vaikutusta seuran muihin perustoimintoihin. Seura jatkaa 2020 strategiansa mukaisesti ja ensi kauden painopisteistä tarkemmin 2017 toimintasuunnitelmassa joka esitellään marraskuun lopulla olevassa syyskokouksessa.

Turussa 9.11.2016

HGCC ry.
Hallitus