Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Tammer-Golf AT-kisasta jälleen palkintoja

Tammer-Golf AT-kisasta jälleen palkintoja

11.7.2016

Har­jat­tu­lan junio­rit kah­mi­vat jäl­leen pal­kin­to­ja Alue­Tour-kisas­ta. Täl­lä ker­taa pokaa­lit kotiu­tet­tiin Tam­mer-Gol­fis­ta. Har­jat­tu­lan Den­nis Rike sijoit­tui ensim­mäi­sek­si upeal­la tulok­sel­la ‑1 (71). Toi­sel­le sijal­le tuli Kan­kais­ten Gol­fin Sak­ke Sil­ta­la pela­teen pariin (72). Har­jat­tu­lan Ans­si Kuu­lu­vai­nen sijoit­tui kol­man­nek­si tulok­sel­la +1 (73). Kisan tulok­set ovat näh­tä­vis­sä Golf­boxis­ta.

dav