Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Talviharjoittelua Luolavuoren Golfkuplassa

Talviharjoittelua Luolavuoren Golfkuplassa

30.8.2016

Ter­veh­dys Har­jat­tu­lan osak­kaat ja jäsenet!

Syksy/talvi tekee tulo­aan, joten lähes­tyn tei­tä tal­vi­har­joit­te­lun merkeissä.
Tree­nit ovat avoi­mia kai­ken­ta­soi­sil­le har­ras­te­golf­fa­reil­le, joil­la on moti­vaa­tio­ta kehit­tää omaa laji­tai­toa ja tie­toa sään­nöl­li­sen har­joit­te­lun avulla.

Maa­nan­tai kel­lo 17.00–18.00, Red / Yel­low Tee
Maa­nan­tai kel­lo 18.00–19.00, Red / Yel­low Tee
Maa­nan­tai kel­lo 19.00–20.00, Blue / Whi­te Tee (kil­pai­lu­hen­ki­sil­le)

Tiis­tai kel­lo 17.00–18.00, Red / Yel­low Tee
Tiis­tai kel­lo 18.00–19.00, Red / Yel­low Tee
Tiis­tai kel­lo 19.00–20.15, Blue / Whi­te Tee (kil­pai­lu­hen­ki­sil­le)

Kes­ki­viik­ko 17.00–18.00, Red / Yel­low Tee
Kes­ki­viik­ko 18.00–19.00, Red/ Yel­low Tee
Kes­ki­viik­ko 19.00–20.15, Blue/ Yel­low Tee (kil­pai­lu­hen­ki­sil­le)

Pien­ryh­mät­ree­nit 3–6 oppi­las­ta sopi­muk­sen mukaan (kerää oma treeniryhmä).

Tree­nit käyn­nis­ty­vät Luo­la­vuo­ren Golf­kuplas­sa vii­kol­la 44 (31.10.2016) ja päät­ty­vät vii­kol­la 13 (2.4.2017)
Hin­ta 330€ (16.50€/harjoituskerta) sisäl­tää 20 tree­ni­tun­tia, pal­lot, lyöntipaikan,
lähi­pe­li­pai­kat, gol­fin laji­tai­to­ja lähi­pe­lis­tä pit­kään peliin sekä 3xTrackman
analyysin(www.trackman.com) tree­ni­kau­den aikana.
Uutuu­te­na! Per­so­nal Trai­ning pal­ve­lut hin­ta alkaen 65€ (1. tapaa­mi­nen ) 3–10 krt paketit.
Ilmoit­tau­tu­mi­nen: email: mika@mmgolf.fi, What­sApp, 0400–783037
Lisää infoa tal­vi­har­joit­te­lus­ta www.mmgolf.fi

mm-golf-academy-mika-1

Coach Mika
PGA Golf Pro, Per­so­nal Trai­ner, AmVT, Lii­kun­nan-Ohjaa­ja, Opet­ta­ja Kate­go­ria 5