Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Seniorit, reikäpelikarsinta

Seniorit, reikäpelikarsinta

7.6.2016

TASOITUKSELLINEN (LEIKATUT TASOITUKSET 3/4) REIKÄPELIMESTARUUS 2016

Ilmoit­ta­tu­nei­ta oli 37 golfaria.

10 gol­fa­ria kar­sii 5 paikasta.

Kar­sin­ta­kier­rok­sen voi pela­ta joko ke 08.06. viik­ko­pe­lin yhtey­des­sä, vii­kon 23 aika­na (ilmoi­tus cm:lle “kar­sin­ta­kier­ros”), Sei­ko Ope­nis­sa tai heti vii­kon 23 alus­sa. Kui­ten­kin vii­meis­tään to 16.06.

Tämän jäl­keen peli­kaa­vio arvotaan.

- — - — - — -

Ilmoit­tau­du klu­bil­la ole­vaan lis­taan su 05.06.2016 mennessä.

Jos ilmoit­tau­tu­jia on enem­män kuin 32 niin suu­rim­mil­la tasoi­tuk­sil­la pelaa­vat kar­si­vat (pb).

Nai­set ja vete­raa­nit 70 v punai­nen tii, mie­het kel­tai­nen tii.