Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Seniorien kilpailukalenteri 2016

Seniorien kilpailukalenteri 2016

28.4.2016

SENIORILIIGA:

ma 23.05.  AG — HGCC

ma 06.06.  WGCC — HGCC

ma 13.06.  HGCC — MTG

ti 28.06.  HGCC — AlGO

ti 12.07.  KGM — HGCC

ti 19.07. HGCC — SaG

ti 02.08.  HGCC — AGN

ke 17.08.  UGK — HGCC

ke 31.08.  LoG — HGCC

ti 20.09.  HGCC — ArGC

Muis­ta­kaa ilmoit­tau­tua klu­bin ilmoi­tus­tau­lul­la ole­vaan listaan.

Lii­ga­jouk­ku­een valinta:

Lii­gaot­te­luis­sa puo­let edus­tus­jouk­ku­ees­ta (1 vete­raa­ni, 2 nais- ja 3 mies­se­nio­ri) vali­taan viik­ko- ja kuu­kausi­kil­pai­lu­jen menes­tyk­sen mukaan.

Toi­nen vas­taa­va mää­rä edus­ta­jia koo­taan MUISTA KILPAILUUN ILMOITTAUTUNEISTA senio­reis­ta niin, että useim­mil­la oli­si mah­dol­li­suus osal­lis­tua ja edus­taa seu­raam­me näis­sä kilpailutapahtumissa.

Muis­ta­kaa kaik­ki ilmoit­tau­tua, muu­ten ko. kil­pai­lun kap­tee­ni ei voi tie­tää että olet­te käy­tet­tä­vis­sä jouk­ket­ta nimet­täes­sä. Lis­ta ilmoitustaululla.

SEURAOTTELUT:

09.05.  HGCC — UKG

01.06.  RG — HGCC

29.08.  AG — HGCC

Ilmoit­tau­tu­kaa mukaan.

VIIKKO- JA KUUKAUSIKILPAILUT:

Viik­ko- ja Kuu­kausi­kil­pai­lut pää­sään­töi­ses­ti tors­tai­sin. Tar­kis­ta­kaa kilpailukalenterista.

Sekä viik­ko- että kuu­kausi­kil­pai­lu­jen tulos­kor­tit vai­kut­ta­vat tasoitukseen.

Suo­men Golf­se­nio­rei­den SENIOR ALUETOUR:

29.05. Meri-Tei­jo Golf

13.07. Loi­mi­jo­ki Golf

25.07. Rau­ma Golf

MUUT KILPAILUT:

Kau­den 2016 senio­rei­den rei­kä­pe­lis­tä tulee infoa myöhemmin.

Myös Suo­men Golf­se­nio­rei­den kilai­lui­hin pyri­tään osal­lis­tu­maan aktii­vi­ses­ti. Senio­ri­toi­mi­kun­ta on päät­tä­nyt ano­muk­ses­ta tukea kil­pai­lui­hin osallistujia.

Kiin­nos­tu­neet ilmoittautukaa.