Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Senioreiden reikäpelimestari: Tuomo Maijala

Senioreiden reikäpelimestari: Tuomo Maijala

24.8.2016

Hie­noa Tuo­mo!!  Supe­ron­nit­te­lut voittajalle !!!

- — - — - — - — - -

Senio­rei­den rei­kä­pe­li­kaa­vio löy­tyy nyt kil­pai­lu­ka­len­te­ris­ta kesä­kuun koh­dal­ta, sekä klu­bin ilmoi­tus­tau­lul­ta. Käy kat­so­mas­sa ensim­mäi­sen kier­rok­sen vas­tus­ta­ja­si ja sopi­kaa peliai­ka mää­rä­ai­kaan men­nes­sä (1. kier­ros vkot 24–26).