Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Range auki!

Range auki!

1.4.2016

Ran­ge-har­joit­te­lun voi nyt aloit­taa Har­jat­tu­las­sa. Pal­lo­jen keruu ensi alkuun itse kerää­mäl­lä. Pal­lo­ja on ran­gel­la tois­tai­sek­si rajal­li­nen mää­rä. Alas­tu­loa­lu­eet osit­tai­ses­ta mär­kyy­des­tä ja pal­lo­jen sin­ne uppoa­mi­ses­ta joh­tuen, emme voi vie­lä käyt­tää uusia pal­lo­ja. Pal­lo­ko­neet ote­taan käyt­töön heti, kun yöpak­kas­vaa­raa ei ole.

Hyvää kau­den odotusta!

Har­jat­tu­la Golf