Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Puheenjohtajan kirje HGCC ry:n jäsenistölle

Puheenjohtajan kirje HGCC ry:n jäsenistölle

14.7.2016

Hyvät Harjattula Golf ry:n jäsenet

Tämän viestin tarkoituksena on kertoa jäsenistöllemme seuran hallinnon tekemästä työstä sekä seuran tulevaisuuteen ja toimintaan vaikuttavista päätöksistä sekä ajatuksista. Samalla otan esille muutamia painopisteitä joihin toivoisimme jokaisen pelaajan kiinnittävän huomiota pelatessaan Harjattulan kentällä.

Seuran hallitus on talven mittaan aloittanut työn seuran strategian ja toimintasuunnitelman tekemiseksi vuosille 2016 – 2020. Kenttäyhtiön osalta ollaan tekemässä samaa työtä ja sen sisällöstä kenttäyhtiön hallitus informoi osakkaita työn valmistuttua.

Strategian tekeminen aloitettiin määrittelemällä seuralle visio, missio, arvot, kilpailuedut sekä strategiset tavoitteet. Kaikki nämä ovat luettavissa liitteenä olevasta pdf-tiedostosta. Nostan esille muutamia asioita tähän viestiin.

Visiomme on olla ilmapiirin ja jäsenistön tyytyväisyyden osalta toiminta-alueemme (Lounais-Suomi) paras. Uusi sloganimme, ”Harjattula – parasta vapaa-aikaa yhdessä”, kuvaa toimintaamme ja tavoitettamme. Olemme määritelleet arvoiksemme yhdessä tekemisen, toisten huomioimisen, avoimuuden ja positiivisuuden. Kilpailuetujamme on, kehittyvän kentän lisäksi, sijaintimme ja hyvä ilmapiiri. Haluamme myös olla alueen halutuin golfseura uudelle jäsenpotentiaalille. Positiivisia ja kovia tavoitteita. Olen varma, että olemme myös näiden asettamiemme tavoitteiden ja arvojen mukainen golfyhteisö. Meidän tulee olla ylpeitä kentästämme ja seurastamme. Tämän positiivisen asenteen on suotavaa kuulua myös seuramme ja kenttäyhteisömme ulkopuolelle. Ollaan ylpeitä Harjattulasta!

Golfliitto on aloittanut vuosittaisen ”Pelaaja ensin-kyselyn”, jossa liitto kerää golffareiden mielipiteitä maamme kentistä ja golfseuroista. Vuoden 2015 kyselyssä Harjattulan osalta oli mielenkiintoista havaita, että vieraspelaajien näkemykset niin kentästä kuin ilmapiiristä olivat huomattavasti positiivisempia kuin vastaajilla, jotka ilmoittivat kotikentäkseen Harjattulan. Aiheellinen kritiikki on luonnollisesti tervetullutta ja meidän on sitä kuunneltava tarkalla korvalla. Itselläni kuitenkin tuli mieleen, että olemmeko hieman liian ankaria itseämme kohtaan. Olisi mukavaa jos kyselyssä otettaisiin kehittämiskohteiden lisäksi kantaa myös niihin asioihin, jotka koetaan olevan hyvin tai jopa erinomaisesti. Ennen kaikkea toivon, että tämän vuoden kyselyyn vastaisi mahdollisimman moni ja avoimin, positiivisin mielin.

Harjattulan vahvuuksia ovat modernit standardit täyttävä, vaihteleva kenttä upealla sijainnilla. Kentällä on tilaa ja peliaikoja on saatavilla. Harjoittelualueemme ovat valtakunnan mittapuullakin huippuluokkaa. Pro-palveluiden taso ja saatavuus ovat erinomaisia. Toimikuntamme ovat aktiivisia ja ilmapiiri Harjattulassa on rennon ystävällinen.

Harjattulalla vaikuttaisi tällä hetkellä olevan vetovoimaa. Jäsenmäärämme kasvaa koko ajan ja uusia jäseniä tulee viikoittain. Tämä on hyvä asia sillä olemme asettaneet tavoitteen kasvattaa jäsenmääräämme nykyisestä noin 950 jäsenen määrästä siten, että strategiakauden aikana jäsenmäärämme olisi 1000 + juniorit. Tämä määrä pelaajia mahtuu seuraamme ja kentällemme hyvin. Seuramme ikäjakauma on keskimääräistä hieman nuorempi (liitteenä tilasto ikäjakaumasta), mutta myös Harjattulassa pelaajien keski-ikä on nousussa. Seuran ja kentän tulevaisuuden kannalta on erittäin tärkeää, että saamme houkuteltua jäseniksemme junioreita ja nuoria aikuisia. Tällä tavoin seuramme jäsenistössä on kaiken ikäisiä golffareita jatkossakin ja tämän lisäksi meillä on potentiaalia uusiksi osakkeenomistajiksi niille osakkeille, jotka ajan saatossa muuttuvat passiivisiksi. Sijaintimme saarilla mahdollistaa tämän, sillä saarten väestö kasvaa voimakkaasti tulevaisuudessa pientalorakentamisen vetämänä ja lapsiperheiden määrän kasvu jatkuu Hirvensalo-Kakskerta alueella. Uusista jäsenistämme leijonanosa ilmoittaa jo nyt postinumerokseen 20900, 2096 tai 20810. Nämä ovat saarten ja Majakkarannnan postinumeroita.

Lopuksi vielä muutamia asioita, joihin haluan jokaisen Harjattulalaisen kiinnittävän huomiota.

Olemme kiinnittäneet erityistä huomiota pelinopeuksiin ja toimintaan kentällä muutoinkin. Tavoiteaikataulussa pelaaminen ja kentästä huolehtiminen lisää meidän kaikkien viihtyvyyttä kentällä. Olemme ottaneet käyttöön ”Ready Golf”-periaatteet, jotka omalta osaltaan auttavat pelinopeuden ylläpitämisessä ilman, että kentällä tarvitsee kiirehtiä. Ready Golf ohjeet löytyvät klubin ilmoitustaululta ja ohjeita saa myös caddiemastereilta tulostettuna pyydettäessä. Tutustu ohjeisiin. Pienistä asioista tulee iso ajansäästö kentällä. Tavoiteaikataulu pelikierrokselle on 4 t 15 min. sisältäen puolivälin paussin. Omien kokemuksieni perusteella voin ilokseni sanoa, että pelinopeuksissa on jo tapahtunut parannusta muutamiin edellisiin kausiin verrattuna. Jatketaan samaa kehitystä.

Toimintaan kentällä liittyen olemme aloittaneet usean vuoden tauon jälkeen myös valvoja-toiminnon. Valvojien tehtävä on nimensä mukaisesti valvoa toimintaa kentällä sekä tarvittaessa ohjeistaa pelaajia. Olen saanut runsaasti hyvää palautetta valvoja-toiminnon aktivoimisesta. Hyvä näin, sillä valvojat toimivat vapaaehtoisuuden pohjalta ja positiivinen suhtautuminen heidän toimintaan on ensiarvoisen tärkeää.

Kenttämme on hienossa kunnossa. Erityisesti viheriöiden kanssa tehty aktiivinen työ viimeisten parin kauden osalta näkyy. Viime kaudella aloitettiin väylien rei’ittäminen ja hiekoittaminen. Tulokset näkyvät jo. Väylät ovat poikkeuksellisen hyvässä kunnossa. Erityisenä huomion kohteena loppukauden toivoisin joka pelaajalla olevan väylillä divottien korjaaminen ja viheriöillä reikien paikkaus. Näissä asioissa meillä on huomattavasti parannettavaa. Kaikkea ei kenttähenkilökunta ehdi korjaamaan, joten tehdään jokainen oma osuutemme asiassa. Väylällä ei ole kovinkaan mukavaa kun pallo on edellisen lyöjän tekemässä syvässä urassa. Divotin noutaminen, paikalleen laitto ja tarvittaessa hiekkatäytön tekeminen tai viheriöllä griinihaarukan esiin ottaminen käy nopeasti. Otetaan tässä asiassa itseämme ”niskasta kiinni”. Se on meidän kaikkien etu.

Iso kiitos kenttähenkilökunnalle hyvästä työstä kentän hienon kunnon eteen. Muistetaan kenttähenkilökuntaa iloisilla tervehdyksillä kun kohtaamme kentällä. Muistetaan, että kun he tekevät työtään, niin ilman lupaa ei palloa löydä työskentelyalueen lähelle. Keskusteluissa kenttähenkilökunnan kanssa on alkukauden osalta tullut esiin muutamia ns. läheltä piti – tilanteita. Ollaan tarkkoina tämän kanssa. Kyse on heidän työturvallisuudestaan.

Harjattula – parasta vapaa-aikaa yhdessä!

Marko Riionheimo
HGCC ry. puheenjohtaja
050-3122364
marko@riionheimo.com

https://harjattulagolf.fi/wp-content/uploads/2016/07/Strategiset-tavoitteet-ja-toimenpiteet-HGCC-ry-2016.pdf