Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Osakekohtaisten lainaosuuksien poismaksumahdollisuus

Osakekohtaisten lainaosuuksien poismaksumahdollisuus

3.12.2016

Harjattula Golf Oy:n hallitus on kokouksessaan 1.12.2016 päättänyt yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaisesti antaa luvan yhtiön yksittäisille  osakkeenomistajille suorittaa halutessaan osuutensa yhtiön pitkäaikaisista lainoista (vanha ja uusi yhtiölaina). Vanhaa yhtiölainaa on pääomaarvoltaan 480,60 €/osake ja uutta yhtiölainaa pääoma-arvoltaan 1.062,20 €/osake.

Lainaosuussuoritukset on maksettava kuluvan vuoden joulukuun 21. päivään mennessä yhtiön pankkitilille. Yhtiö käyttää näin kertyneet varat ko. lainojen lyhennykseen vuoden 2016 loppuun mennessä. Osakkeenomistaja voi halutessaan maksaa osakekohtaisen lainaosuuden pois joko
vanhasta tai uudesta yhtiölainasta tai molemmista.

Lainaosuuden poismaksuhalukkuus tulee ilmoittaa yhtiöllemme viimeistään 16.12.2016 mennessä puhelimitse tai sähköpostilla. Lähetämme asianomaisille viitenumerollisen laskun jolla maksusuorituksen tulee tapahtua. Lainaosuuden poismaksusta tehdään yhtiöjärjestyksen
edellyttämät merkinnät osakerekisteriin.

Lainaosuuksien poismaksun vaikutus vuoden 2017 osakekohtaiseen yhtiövastikkeeseen

Osakkeille joista yhtiölainaosuudet on maksettu pois, lasketaan vuodelle 2017 vain hoitovastike. Vastaavasti osakkeille joihin kohdistuu joko vanhaa tai uutta yhtiölainaa tai molempia, lasketaan myös rahoitusvastike/ rahoitusvastikkeet.

Hallitus esittää vuoden 2017 yhtiövastikkeen suuruudeksi 842 euroa, joka jakautuu seuraavasti: hoitovastiketta 650 €, vanhan yhtiölainan rahoitusvastiketta 77 € ja uuden yhtiölainan rahoitusvastiketta 115 €. Vuoden 2016 yhtiövastikkeen vahvistaa syysyhtiökokous joka pidetään to 29.12.2016. Yhtiökokouksesta lähetetään vielä erillinen kutsu osakkeenomistajille.

Harjattulassa 2.12.2016

Harjattula Golf Oy
Juha Laukkanen
toimitusjohtaja

Yhteystiedot:
Toimitusjohtaja Juha Laukkanen, puh. 040 754 5106, e-mail: juha.laukkanen@harjattula.fi