Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Naisten pelimatka Hankoon 28.–29.5.2016

Naisten pelimatka Hankoon 28.–29.5.2016

7.4.2016

Kevät tekee tulo­aan ja golf­kau­den alkuun onkin hyvä käy­dä kat­sas­ta­mas­sa, onko ruo­ho vih­reäm­pää muil­la ken­til­lä. Tou­ko­kuun vii­mei­se­nä vii­kon­lop­pu­na la-su 28.–29.5.suun­taam­me ete­lään. Har­jat­tu­lan Lady­jen peli­koh­tei­na tänä vuon­na ovat Suo­men ete­läi­sin kent­tä Han­gos­sa ja toi­se­na päi­vä­nä mei­dät haas­taa Nordcen­te­rin Fream. Mat­ka tait­tuu iloi­ses­ti bus­sil­la ikio­man kus­kim­me Mäm­min Hes­sun ohjastaessa.
Mat­kaoh­jel­ma näyt­tää tältä:
La 28.5.
08.30 Läh­tö linja-autoasemalta
10.00 Saa­pu­mi­nen Fis­kar­siin , tutus­tu­mi­nen kylään
11.00 Lou­nas Fis­kars Wärdshusissa
11.45 Koh­ti Hankoa
12.45 Saa­pu­mi­nen Han­gon Golfiin
13.10 Ensim­mäi­nen tee-off

18.30 Kul­je­tus hotel­li Regat­taan ja majoittuminen
20.00 Illal­li­nen Origossa
Su 29.5.
09.20 Läh­tö Hangosta
10.20 Saa­pu­mi­nen Nordcenteriin
11.00 Ensim­mäi­nen tee –off

Kier­rok­sen jäl­keen buffet-lounas
18.00 Paluu­kyy­ti Tur­kuun lähtee

Mat­kan­hin­ta on max. n. 200 — 210 e (vah­vis­tuu läh­ti­jä­mää­rän mukaan) ja sii­hen sisäl­tyy: bus­si­kul­je­tus, peli ja lou­nas molem­pi­na päi­vi­nä, majoi­tus 2hh huo­nees­sa hotel­li Rega­tas­sa sekä lois­ta­va seu­ra. Illal­li­nen lau­an­tai­na on omal­la kustannuksella.
Mat­kaan mah­tuu 23 rei­pas­ta ladya. Ole siis nopea ja varaa paik­ka­si heti!
Ilmoit­tau­tu­mi­nen ti 26.4. men­nes­sä Mai­jal­lemaija.paakkanen@cloetta.fi tai mob. 050 569 7952
Ker­rot­han, jos sinul­la on toi­ve huo­ne­ka­ve­ris­ta tai ruoka-aineallergioita.
hm 2016 naistenmatka