Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Naisten kesäkuun kk-peli 7.6.2016

Naisten kesäkuun kk-peli 7.6.2016

27.5.2016

Ter­ve­tu­loa kokei­le­maan nais­ten kesä­kuun kk- peliin tiis­tai­na 7.6.16, miten peli sujuu vain kol­mel­la mailalla

Peli­muo­to: KOLMEN MAILAN KISA / pis­te­bo­gey max. hcp 54

Mukaan saat kier­rok­sel­le ottaa vain ja ainoas­taan kol­me mai­laa put­te­ri mukaan lukien. Puta­ta saat toki muil­la­kin mai­loil­la ja teh­dä mai­la­va­lin­nat kier­rok­sel­le sen mukaan. Kol­mel­la mai­lal­la pär­jää muu­ten yllät­tä­vän hyvin. Tule kokei­le­maan haus­kaa pelimuotoa!

Läh­döt: Läh­döt klo 16.00 alkaen
Ilmoit­tau­du vii­meis­tään 5.6.16 Nex­Gol­fin tai cad­die­mas­te­rin kautta.

Osal­lis­tu­mis­mak­su: 12 €, sisäl­tää ilta­pa­lan klubilla
Tie­dus­te­lut ja ruo­ka-aine­ra­joit­teet Eli­nal­le 5.6 men­nes­säelina.vaimala(at)gmail.com

kil­pai­lu­kut­su: http://hgcc.nexgolf.fi/hgcc/CompetitionAttachment?id=791

Ter­ve­tu­loa!

toi­vot­ta­vat:

Eli­na V ja Eli­na V‑M