Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Lasten Golf- ja liikuntaleirit Harjattulassa kesällä 2016

Lasten Golf- ja liikuntaleirit Harjattulassa kesällä 2016

23.3.2016

Har­jat­tu­la Golf & Count­ry Club ry jär­jes­tää kak­si Las­ten Golf- ja lii­kun­ta­lei­riä tule­va­na kesä­nä Har­jat­tu­las­sa. Lei­rit ovat tar­koi­tet­tu 7–14-vuotiaille golf­har­ras­tuk­ses­ta kiin­nos­tu­neil­le sekä jo lajin aloit­ta­neil­le lap­sil­le ja var­hais­nuo­ril­le. Lei­rien ohjaa­ji­na toi­mi­vat Pro Team Har­jat­tu­lan PGA Pro:t Mika Mäki ja Kari Bak­ker. Ajan­koh­dat: Lei­ri 1 6.6.–10.6. ma-pe klo 9–15.30 ja Lei­ri 28.8.–12.8. ma-pe klo 9–15.30. Lei­rien hin­ta 175 €/osallistuja (sis. ohjel­man kai­kil­le vii­del­le päi­väl­le, tar­vit­ta­vat väli­neet, ruo­kai­lut ja vakuu­tuk­set). Jul­kai­sem­me lei­rien tar­ken­ne­tun ohjel­ma­si­säl­lön lähiaikoina.

Kat­so mai­nos täs­tä (pdf.)

Tiedustelut ja ilmoittautumiset

HGCC ry. puh. 020 748 8832 ja e‑mail office@harjattula.fi tai tj. Juha Lauk­ka­nen puh. 040 754 5106 ja e‑mailjuha.laukkanen@harjattula.fi

Hyvää pian alka­van golf­kau­den odo­tus­ta toivottaen,

HGCC ry