Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Kevättalkoot ja kentän avautuminen

Kevättalkoot ja kentän avautuminen

11.4.2016

Kevät­tal­koot Har­jat­tu­la Gol­fis­sa lau­an­tai­na 16.4. alk. klo 10:00.Ohjelmassa klu­bin ympä­ris­tön siis­ti­mis­tä, sekä tar­vit­taes­sa ken­täl­le tal­vi­myrs­ky­jen pudot­ta­mien oksien ja mui­den ros­kien kerää­mis­tä. Oma leh­ti­ha­ra­va ja hanskat/ ruk­ka­set mukaan, jos löy­tyy. Tal­koo­väel­le tar­jol­la keit­to­lou­nas klubiravintolassa.

Kent­tä ava­taan myös lau­a­na­tai­na 16.4. klo 12:00. Käy­tös­sä pal­lo­rän­ni ja tal­koo­väel­lä etua­jo-oikeus ken­täl­le. Nor­maa­li net­tia­jan­va­raus maa­nan­tais­ta 18.4. alkaen www.nexgolf.fi/hgcc .Muis­te­taan kui­ten­kin vie­lä, että kevät­sää voi edel­leen teh­dä tep­po­sen­sa ja yöpak­kas­ten sat­tues­sa ken­täl­le pää­se­mi­nen voi siir­tyä olo­suh­tei­den mukaisesti.

Huo­mioit­te­han, että kau­den 2016 mak­su­jen (vas­tik­keet ja jäsen­mak­sut) täy­tyy olla kun­nos­sa, ennen ken­täl­le menoa. Kau­den 2016 mate­ri­aa­lit (Bagi­lät­kät, jäsen- ja tasoi­tus­kor­tit, osa­kas­tar­rat sekä Ran­ge-kor­tit) kui­ta­taan cad­die­mas­te­rin toi­mis­tos­ta. Puh. 020 748 8830 tai 040 587 6523. e‑mail.caddie@harjattula.fi tai  golf@harjattula.fi

Cad­die­mas­te­rin toi­mis­ton alku­kau­den aukioloajat:

arki­sin klo 9:00 — 18:00.

la-su klo 8:00 — 18:00.

Kevät­ko­kouk­set pide­tään per­jan­tai­na 29.4. Har­jat­tu­las­sa Paa­si­ki­vio­pis­tol­la seu­raavs­ti: HGCC ry alk. klo 17:00 ja Har­jat­tu­la Golf Oy alk. klo 18:00. Huo­mioit­te­han, että niin seu­ran, kuin kent­täyh­tiön­kin kokous­kut­sut lähe­te­tään nykyi­sin säh­kö­pos­tin väli­tyk­sel­lä sekä jul­kais­taan gol­fyh­tei­söm­me koti­si­vuil­la. Jos et osak­kaa­na ole rekis­te­röi­nyt säh­kö­pos­tio­soi­tet­ta­si vie­lä, kan­nat­ta se teh­dä nyt koti­si­vuil­lam­me www.harjattulagolf.fi kodas­sa osakkaille.

Hyvää alka­vaa golf­kaut­ta kaikille,

Har­jat­tu­la Golf Oy

Har­jat­tu­la Golf & Count­ry Club ry.