Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Kapteenin kesätervehdys

Kapteenin kesätervehdys

30.6.2016

Golfkausi 2016 alkoi vauhdikkaasti ja hyvissä olosuhteissa jo huhtikuussa. Kenttä talvehti hyvin ja sää on suosinut senkin jälkeen sekä kenttää että palaajia lähes koko alkukesän. Aurinkoa, lämpöä ja vettä on saatu sopivassa suhteessa. Kiitos kentän kunnosta kuuluu tietysti myös kenttähenkilökunnalle, joka on jatkanut kenttämestarin johdolla toimenpiteitä kentän kunnon ylläpitämiseksi ja parantamiseksi.

Myös kentän perusparannukset jatkuvat ja väylän 5 griinin ympäristö sekä lyöntipaikat tullaan korjaamaan nykyistä ehompaan kuntoon kesä-heinäkuun vaihteessa. Pelialueen parannusten lisäksi teemoina ovat olleet kentän reuna-alueiden harvennukset ja siistiminen, sekä raffien pitkän heinän tarkempi rajaaminen sivuun eksyneiden pallojen löytämisen helpottamiseksi ja pelinopeuden parantamiseksi. Kenttätoimikunta on tehnyt ja tekee jatkossakin katselmuksia, joiden tarkoituksena on kentän pelattavuuden parantaminen ja pelinautinnon lisääminen. Katselmuksia käytetään pohjana tehtäville parannustoimenpiteille. Parannustoimenpiteitä suunniteltaessa myös pelaajien palaute pyritään ottamaan huomioon jatkossakin. Ottakaa siis rohkeasti puheeksi, jos teitä joku asia kentällä kummastuttaa ja hyviä parannusehdotuksia löytyy hyödynnettäväksi.

Kuten puheenjohtaja jo alkukesästä informoi, on seuran hallitus työskennellyt toiminnan kehittämisen, sekä sen painopisteiden ja strategisten linjausten parissa. Yhdeksi kauden 2016 kehitysteemoista valikoitui pelinopeuden lisääminen kentällä. Sitä edesauttamaan nostettiin esiin ns. ready golf -periaate. Pitkään kestävät kierrokset ovat puhuttaneet pelaajia jo pidempään suomalaisilla golfkentillä ja toimenpiteitä pelin nopeuttamiseksi oli tarpeen miettiä myös meillä Harjattulassa. Pelinopeus ei luonnollisestikaan tarkoita kentällä juoksemista tai hätiköintä, vaan enemmänkin ennakointia ja keskittymistä omaan lyöntivuoroon sekä rutiineihin ryhmän pelin edetessä. Saadun palautteen ja keskustelujen perusteella voidaan jo nyt sanoa, että pelinopeus on parantunut ja pelaamisen mielekkyys lisääntynyt kentällämme. Kenttä rullaa ja kierrosajat ovat pysyneet kohtuullisina. Kiitos siitä kuuluu kaikille pelaajille, jotka ovat ottaneet pelinopeuden kehittämisen omakseen. Jatketaan samaan malliin!

Samaan teemaan liittyen herätimme muutaman vuoden tauon jälkeen henkiin myös kenttävalvojatoiminnan. Kysyimme alkukaudesta vapaaehtoisia kyseiseen tehtävään ja toukokuun alusta lähtien yli kymmenen vapaaehtoista valvojaa on vuorollaan kierrellyt kentällämme varsinkin sen ruuhkaisimpina aikoina. Tavoitteena valvonnassa on pelin sujuvuuden, turvallisuuden, kentän ja muiden pelaajien huomioimisen sekä kaikkien pelinautinnon lisääminen. Hyvällä pelaajien ja valvojien välisellä yhteistyöllä nämäkin asiat kehittyvät varmasti kaikkien kannalta positiiviseen suuntaan ja pelaamisen mielekkyys lisääntyy entisestään. Kiitos kaikille vapaaehtoisille valvojille arvokkaasta työstänne yhteisen hyvän eteen.

Vaikka kentällä on keskitytty pelinopeuteen, on kaikkien syytä muistaa korjata pallojen alastulojäljet griineillä ja lyöntijäljet väylillä. Kentältä löytyy aika ajoin myös tupakantumppeja, jotka eivät sinne kuulu. Tupakoitsijoita pyydämme ottamaan mukaan oman tuhka-astian tai hyödyntävän tiiboxien yhteydessä olevia tuhkakuppeja. Kiitos!

Paljon on parannuksia tekeillä ja seuran toimikunnissa on hyvä pöhinä. Jatketaan pelistä ja toivottavasti myös hyvästä kelistä nauttimista näillä eväillä kohti heinäkuun lomakautta. Kehitetään yhdessä Harjattulan yhteishenkeä, sekä ylpeyttä hienosta seurasta ja kotikentästämme. Muistetaan, että ”Harjattula Golf on parasta vapaa-aikaa yhdessä” ja nautitaan golfkesästä täysin siemauksin!

Aurinkoista kesää, Rami