Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Juniorien Alue Tour Aulangolla toi tuplavoitot Harjattulaan

Juniorien Alue Tour Aulangolla toi tuplavoitot Harjattulaan

28.8.2016

Lau­an­tai­na 27.8.2016 pelat­tiin junio­rien Alue Tour (Län­si) vii­mei­nen osa­kil­pai­lu täl­le kau­del­le. Aurin­koi­ses­sa mut­ta tuu­li­ses­sa sääs­sä Aulan­ko Golf ‑ken­täl­lä pelat­tu kil­pai­lu oli jäl­leen menes­tyk­se­käs Har­jat­tu­lan junio­reil­le. Poi­kien sar­jan ensim­mäi­sen pal­kin­non voit­ti Anton Noro (HGCC) tulok­sel­la 71 (-1) ja tyt­tö­jen sar­jan ensim­mäi­sen pal­kin­noin voit­ti Soh­vi Saa­ri­nen (HGCC) tulok­sel­la 78 (+6).

Anton Noro pitä­mäs­sä voit­ta­jan puhet­ta vie­rel­lään Golf-lii­ton edus­ta­ja, alue­pääl­lik­kö Jan­ne Bur­man ja Aulan­ko Golf Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Kari Kuivasaari.

Soh­vi Saa­ri­nen pitä­mäs­sä voit­ta­jan puhet­ta vie­rel­lään Golf-lii­ton edus­ta­ja, alue­pääl­lik­kö Jan­ne Bur­man ja Aulan­ko Golf Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Kari Kuivasaari.