Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Ilmoittautuminen on alkanut talven Tour Players Golf Academy kursseille

Ilmoittautuminen on alkanut talven Tour Players Golf Academy kursseille

25.9.2016

tour-players-golf-academy-jn-areena

Golf Team Fin­land ja Kari Bak­ker jär­jes­tää loka-mar­ras­kuus­ta alkaen tal­vi­kurs­se­ja Jark­ko Nie­mi­nen Aree­nal­la. Kurs­sil­la on 20 har­joi­tus­ker­taa vii­koit­tain, jois­ta 15 on tun­nin har­joi­tus Pron joh­dol­la. Kurs­seil­la on mak­si­mis­saan 6 osallistujaa/ryhmä, joten kaik­ki oppi­laat saa­vat var­mas­ti yksi­löl­lis­tä ohjaus­ta. Tal­ven aika­na käy­dään läpi kaik­ki eri golflyön­nit ja tek­nii­kat. Kaik­ki har­joi­tus­ker­rat on tee­moi­tet­tu etu­kä­teen. Lähi­pe­lia­lue on myös kurs­si­lais­ten käy­tös­sä ennen ja jäl­keen har­joi­tus­ker­to­jen. Kurs­sit jär­jes­te­tään välil­lä loka–huhtikuu 2016–17. Kurs­si­hin­ta 495€. Kurs­si­mak­su sisältää:

- 20 har­joi­tus­ker­taa sisäl­tää pai­kan ja pallot
— 15 GTF PGA-ammat­ti­lai­sen ohjaa­maa harjoituskertaa
— videopalautteet
— Track­man tut­ka­lait­teen käy­tön val­men­nus­tun­tien aika­na ja Track­man palautteet.
— sopii kai­ken tasoi­sil­le golfareille

Ilmoit­tau­tu­mi­nen kurssille:
Kari Bakker
Tel. +358400227246
Email. karibakkergolf@gmail.com

Lisä­tie­to­ja: http://www.tourplayersgolfacademy.fi/about/valmennusryhmat/aikuiset/