Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Harrastejuniorien kesäkausi on alkanut!

Harrastejuniorien kesäkausi on alkanut!

4.6.2016

Ter­ve junnut!

Har­jat­tu­la Gol­fin kesät­ree­nit junio­ri­jä­se­nil­le ovat alka­neet. Tree­nit ovat Har­jat­tu­lan har­joi­tusa­lu­eel­la. Ter­ve­tu­loa mukaan iloi­seen ja reip­paa­seen porukkaan!

Tree­nit ovat 2 ker­taa vii­kos­sa ja ajat ovat:

  • sun­nun­tai­sin klo 13.30–14.30 (8.5–18.9 väli­se­nä aikana)
  • kes­ki­viik­koi­sin klo 17.00–18.00 (6.6–14.8 väli­se­nä aikana)

Val­men­ta­ja­na toi­mii PGA Pro Mika Mäki.

Kesät­ree­nien osal­lis­tu­mis­mak­su on 150€ / kesä­kausi. Junio­rien liit­ty­mi­nen Har­jat­tu­la Golf & Count­ry Club ry:n jäse­nek­si on maksuton.

Varus­teet treeneihin:

  • Sään­mu­kai­set ulkoiluvaatteet
  • Hyvät ken­gät (golf-ken­gät / lenkkitossut)
  • Vesi­pul­lo
  • Muis­tiin­pa­no­vä­li­neet bägiin

Muis­ta myös Har­jat­tu­lan jär­jes­tä­mät kesä­lei­rit. Molem­mil­la lei­reil­lä on vie­lä tilaa!

Lisä­tie­to­ja tree­neis­tä ja ilmoittautumiset:

Mirk­ka Säilä
har­ras­te­ryh­män yhteyshenkilö
mirkka.saila@gmail.com
p. 040 573 6241