Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Harjattulan juniorit palkinnoille FJT10 osakilpailussa

Harjattulan juniorit palkinnoille FJT10 osakilpailussa

12.9.2016

Har­jat­tu­lan junio­rit menes­tyi­vät hie­nos­ti Ruu­hi­kos­kel­la 10.–11.9.16 pela­tus­sa FJT osa­kil­pai­lus­sa. Poi­kien sar­jas­sa Anton Noro ja Den­nis Rike jakoi­vat kol­man­nen sijan tasa­tu­lok­sel­la +5 (149). Lau­an­tai­na pil­vi­ses­sä mut­ta pou­tai­ses­sa sääs­sä pela­tun ensim­mäi­sen kier­rok­sen jäl­keen molem­mat oli­vat sijal­la 15 tulok­sel­la +4 (76). Sun­nun­tain +1 (73) tulok­sel­la molem­mat paran­si­vat sijoi­tus­taan 12 pykä­lää ollen lopul­ta jae­tul­la 3. sijalla.

fjt10_palkinnot

Pal­kin­to­jen jaos­sa jär­jes­tys mää­räy­tyi lopul­ta mate­maat­ti­sel­la menetelmällä.

Miko Män­nis­tön sijoi­tus oli 63. ja Aaron Noron 70. Kil­pai­lun voit­toon pela­si Vil­le-Pet­te­ri Peit­to­la Katin­ku­la gol­fis­ta tulok­sel­la +3 (147).

fjt10_pojat

Kuvas­sa vasem­mal­ta Aaron Noro, Anton Noro, Den­nis Rike ja Miko Männistö.

Tytöis­sä Har­jat­tu­lan Soh­vi Saa­ri­nen oli lau­an­tain ensim­mäi­sen kier­rok­sen jäl­keen hie­nos­ti toi­se­na tulok­sel­la +5 (77). Sun­nun­tain pää­tös­kie­rok­sel­la Soh­vi tais­te­li kär­ki­si­jois­ta aivan vii­mei­sil­le reil­le saak­ka pää­tyen lopul­ta sijal­le 5 tulok­sel­la +20 (164). Tyt­tö­jen kisan voit­ti Kreet­ta Salon­pää Vir­pi­nie­mi gol­fis­ta tulok­sel­la +13 (157).