Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Harjattula Golf Oy yhtiökokouskutsu

Harjattula Golf Oy yhtiökokouskutsu

22.4.2016

Har­jat­tu­la Golf Oy:n osak­kee­no­mis­ta­jat kut­su­taan var­si­nai­seen kevä­tyh­tiö­ko­kouk­seen, joka pide­tään per­jan­tai­na 29. huh­ti­kuu­ta 2016 klo 18:00Paa­si­ki­vio­pis­tol­la Har­jat­tu­las­sa osoit­tees­sa, Har­jat­tu­lan­tie 80, Turku.

Kokouk­ses­sa käsi­tel­lään yhtiö­jär­jes­tyk­sen 8 § mukaan kevä­tyh­tiö­ko­kouk­sel­le kuu­lu­vat asiat.

OSALLISTUMINEN KOKOUKSEEN

Yhtiö­ko­kouk­seen voi­vat osal­lis­tua kaik­ki osak­kee­no­mis­ta­jat, jot­ka on mer­kit­ty osak­keen omis­ta­jik­si yhtiön osa­kas­luet­te­loon kokous­päi­vään men­nes­sä. Osak­kee­no­mis­ta­ja voi käyt­tää äänioi­keut­taan hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti tai asia­mie­hen väli­tyk­sel­lä.

Ilmoit­tau­tu­mi­nen kokouk­seen alkaa kokous­ti­lan ovel­la klo 17:30. Mah­dol­li­set val­ta­kir­jat esi­te­tään ilmoit­tau­tu­mi­sen yhteydessä.

Turus­sa 22. huh­ti­kuu­ta 2016

Har­jat­tu­la Golf Oy

Hal­li­tus