Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Golfmatka Roda, Espanja 19–26.11.2016

Golfmatka Roda, Espanja 19–26.11.2016

5.6.2016

Yhteistyökumppanimme ProJenni Travels tarjoaa golfmatkaa ajalle 19.11–26.11.2016 Espanjaan, Roda Golf & Beach Resortiin.

Tyy­lik­käät apar­ta­men­tok­set. Rodan kent­tä on vaih­te­le­va, antaa haas­tet­ta mut­ta sopii sekä vas­ta-alka­jal­le että koke­neem­mal­le­kin pelaajalle.

Meil­le teh­tyyn mat­ka­tar­jouk­seen sisäl­tyy 6 kier­ros­ta gol­fia: Roda Pro­Jen­nin sun­nun­tain kil­pai­lut, La Gome­ro, Hacien­da Riquel­me, Roda, La Tor­re, Roda.

Hinta 995 eur / golfari

Hin­taan sisäl­tyy golf­kier­rok­set (+ kul­je­tuk­set ken­til­le), len­not Hel­sin­ki — Alican­te — Hel­sin­ki, mat­ka­ta­va­rat (myös golfbä­gi), len­to­kent­tä­kul­je­tuk­set, asu­mi­nen 2 mh tasok­kais­sa huo­neis­tois­sa (2 eril­lis­tä kyl­py­huo­net­ta, mah­tuu majoit­tu­maan 2 tai 4 gol­fa­ria), etu­kä­teen vara­tut tii­ajat, 10% alen­nus ravin­to­la­pal­ve­luis­ta, 10% alen­nus Pro sho­pis­ta, tervetulodrinkki.

Ilmoit­ta­tu­tu­nei­ta jo 25 gol­fa­ria, paik­ko­ja n 30.

Esi­te klu­bin ilmoi­tus­tau­lul­la tai www.projennitravels.fi /valmismatkat

Kiin­nos­tu­neet ilmoit­tau­tu­kaa Juhan­nuk­seen men­nes­sä (-23.06.2016) joko Karil­le (puh 040‑1635 805) tai Eijal­le (puh 050‑5487 811). Tie­dus­tel­la voi myös suo­raan Pro­Jen­ni Travelsista.