Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Golfin alkeiskurssit 2016

Golfin alkeiskurssit 2016

21.3.2016

Aloita golfharrastus Harjattula Golfin alkeiskursseilla!

Har­jat­tu­la Gol­fin alkeis­kurs­sit lajin uusil­le har­ras­ta­jil­le start­taa­vat kesä­kau­del­lam­me (1.5.–30.9.2016) joka viik­ko. Kaik­ki alkeis­kurs­sit sisäl­tä­vät gol­fin perus­kurs­sin sekä Green Card-kokeen sekä kai­ken tar­vit­ta­van oppi­ma­te­ri­aa­lin ja väli­neet. Kurs­sit arki-iltoi­na ma-ke klo 18–21. Vii­kon­lop­pu­kurs­sit la klo 10–14.30 ja su klo 15–19.30. Kurs­sien koko­nais­kes­to 9 tun­tia. Hin­ta 165 €/ henk. Opet­ta­ji­na Har­jat­tu­la Gol­fin alkeis­kurs­seil­la toi­mi­vat Pro Team Har­jat­tu­lan PGA Pro:t Mika Mäki ja Kari Bakker.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset

Tour Players Golf Academy
Kari Bak­ker
puh. 0400 227 246
http://www.tourplayersgolfacademy.fi/
KariBakkerGolf@gmail.com

MM Golf Academy
Mika Mäki
p. 0400 783 037
http://www.mmgolf.fi/
mika@mmgolf.fi