Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Golf tutuksi tapahtuma naisille 1.6.2016

Golf tutuksi tapahtuma naisille 1.6.2016

22.5.2016

Olet lämpimästi ter­ve­tul­lut tutus­tu­maan gol­fiin kes­ki­viik­ko­na 1.6.2016 Harjattulaan.

Illan aika­na saat tun­tu­maa sii­hen, mil­lai­nen har­ras­tus golf on. Aikai­sem­paa koke­mus­ta gol­fis­ta sinul­la ei siis tar­vit­se olla. Olet ehkä kuul­lut, että golf on kou­kut­ta­va laji – se on tot­ta. Mikäli innos­tu­nut, seu­rauk­se­na voi olla pal­jon lii­kun­taa rait­tiis­sa ulkoil­mas­sa, uusia ystäviä ja parem­pi kunto!

Illan ohjelma: 

klo 17.00 Tutus­tu­mi­nen gol­fiin har­joi­tusa­lueil­la, lyöntien kokei­lua ja opetusta.

klo 18.00 alkaen Gol­fia kentällä muka­vas­sa poru­kas­sa nais­jä­sen­tem­me opas­tuk­ses­sa. Halu­tes­sa­si voit kokeil­la golflyöntejä myös kentällä. Pelaam­me yhdes­sä kol­me väylää̈.

klo 19.00 Pelin jäl­keen kokoon­num­me vie­lä klu­bil­le ilta­pa­lal­le. Kuu­let lisää gol­fis­ta, lajin aloit­ta­mi­ses­ta ja voit kysel­lä lisää.

Illan ohjel­ma 10 € / tutus­tu­ja, sisäl­tää ilta­pa­lan klubilla.

Ilmoit­tau­tu­mi­set ja tie­dus­te­lut 30.5.2016 men­nes­sä säh­kö­pos­til­laheidi.mantyla@gmail.com

Lataa kut­su tilai­suu­teen tästä

hm kaveri Kuva1

Ter­ve­tu­loa!

Har­jat­tu­la Golf & Count­ry Club ry / naistoimikunta