Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

FJT Finaalin voitto Harjattulaan

FJT Finaalin voitto Harjattulaan

18.9.2016

Har­jat­tu­lan Kat­ri Bak­ker otti upean voi­ton Kytä­jäl­lä 17.–18.9.16 pela­tus­sa FJT Finaa­lis­sa. 54-rei­käi­sen kil­pai­lun ensim­mäi­se­nä päi­vä­nä pelat­tiin kak­si kier­ros­ta ja sun­nun­tai­na finaa­li­kier­ros. Kat­rin kol­men kier­rok­sen yhteis­tu­los +9 (77, 71, 77) oli omaa luok­kaan­sa ja ero toi­seen sijaan yhteen­sä 4 lyöntiä.

fjt_finaali16_palkinnot

Oikeal­ta Kat­ri Bak­ker (HGCC), Eli­na Sak­sa (AG) ja Iida Ris­sa­nen (AG).

Tyt­tö­jen sar­jas­sa myös Soh­vi Saa­ri­nen sijoit­tui hyvin kah­dek­san­nek­si tulok­sel­la +27 (81, 80, 82).

fjt_finaali16_katri

Kat­ri pal­kit­tiin myös FJT Ran­kin­gin 3. sijasta.

Poi­kien sar­jas­sa oli muka­na kol­me Har­jat­tu­lan pelaa­jaa. Anton Noro oli 21. tulok­sel­la +19 (81, 76, 78), Den­nis Rike 27. tulok­sel­la +21 (76, 83, 78) ja Aaron Noro 59. tulok­sel­la +51 (85, 92, 90).

fjt_finaali16_pojat

Vasem­mal­ta Aaron Noro, Den­nis Rike ja Anton Noro.