Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Caddiemasterin toimiston ja kentän aukiolo

Caddiemasterin toimiston ja kentän aukiolo

17.10.2016

Har­jat­tu­la Gol­fin cad­die­mas­te­rin toi­mis­to pal­ve­lee vie­lä tämän vii­kon (viik­ko 42) joka päi­vä klo 10.00 — 15.00.

Ajan­va­rauk­set puhe­li­mit­se 020 7488 830 tai 040 5876 523 sekä net­ti­va­rauk­set www.nexgolf.fi/hgcc

Cad­die­mas­te­rin toi­mis­to sul­keu­tuu su 23.10. jon­ka jäl­keen ilmoit­tau­tu­mi­nen kier­rok­sil­le Har­jat­tu­la Gol­fin toimistossa.

Vie­ras­pe­laa­jien syys Green­fee 25 € (käteis­mak­su).

Ken­tän vihe­riöi­den ilmas­toin­ti aloi­te­taan ma 24.10. Kent­tä pelat­ta­vis­sa 24.10. alkaen sää­va­rauk­sel­la tois­tai­sek­si. Ilmoi­tam­me ken­tän sul­keu­tu­mi­ses­ta erikseen.

Golf­ter­vei­sin,

Har­jat­tu­la Golf

harjattula-golf-syksy-2016