Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Toimintasuunnitelma 2021

Toimintasuunnitelma 2021

”Parasta vapaa-aikaa yhdessä Harjattulassa”

Seuratoiminta

Harjattula Golf & Country Club ry on aktiivinen golfia sekä pelinä ja harrastuksena, että liikunta- ja urheilumuotona kehittävä yhdistyspohjainen golfseura. Tarjoamme jäsenistölle toiminnallisia virikkeitä kilpailujen, tapahtumien, matkojen, juhlien, talkoiden yms. avulla. Pidämme yllä avointa, ystävällistä ja positiivista toimintaympäristöä, ”meidän Harjattulan henkeä”. Sitoutamme jäsenistöämme oman kotiseuramme toimintaan ja edistämme yhteisöllisyyttä. Seura toimii yhteistyössä kenttäyhtiö Harjattula Golf Oy:n kanssa ja muodostaa tiiviin toiminnallisen kokonaisuuden. 2021 kärkihankkeita ovat seuramme jäsenmäärän edelleen kasvattaminen sekä lasten ja nuorten sekä erityisesti tyttöjen ja naisten harrastajaosuuksien edelleen kasvattaminen.

Klubitoiminta

Klubirakennus on golfkentän ja harjoitusalueen ohella jäsenistön tärkein päivittäisen toiminnan keskus. Klubin palvelukokonaisuuden muodostavat Caddiemasterin toimisto- ja vastaanottopalvelut, Pro Shop sekä Klubiravintola. Pro Shopin kaudella 2021 hoitaa Golfpuoti Oy. Caddiemaster-, klubiravintola- ja kioskitoiminnoista vastaa nuorisoyritys Harjattulan Klubi Ay. Klubitoimikunta ja klubimestari huolehtivat ravintolayrittäjän kanssa klubin viihtyvyydestä, avustavat seuran kilpailujen järjestelyissä sekä klubin palvelukokonaisuuden kehittämisessä.

Kilpailutoiminta

Seuran omalle jäsenistölle suunnatut klubikilpailut kasvattavat suosiotaan edelleen ja niihin panostamme jatkossakin. Perinteistä golfia kunnioittavaa Klubimestaruus- ja reikäpelimestaruuskilpailuja kehitämme edelleen houkuttelevammaksi koko jäsenistölle. Kilpailutoimikunnan tehtävänä on kehittää kilpailujen sisältöä esim. kilpailu- ja pelimuotoja lisäämällä sekä tarvitta-essa organisoida järjestelytoimikunta, kilpailujen niin vaatiessa. Yrityskilpailut pyritään hoitamaan niin, että ne häiritsevät mahdollisimman vähän oman jäsenistömme pelaamista. Kilpailutoimikunta laatii ja pitää yllä kilpailukalenteria yhdessä seuran kaikkien toimikuntien kanssa.

Naistoiminta

Naistoimikuntamme ikä- ja tasoitusjakauma edustaa upeasti seuramme kaikkia naisjäseniä. Toimikunnan tehtävä on järjestää toimintavuoden aikana monipuolisia tapahtumia, joista valtaosa painottuu luonnollisesti pelikauteen. Tavoitteena on saada seuran nykyiset naisjäsenet viihtymään, pyrkiä lisäämään naisjäsenten määrää ja tukea aloittelijoita uuden harrastuksen parissa. Naisia kannustetaan tavoitteelliseen harjoitteluun sekä rohkeasti osallistumaan seuran tarjoamaan golfopetukseen.

Naisten kauden päätapahtuma on jälleen Ulrica Cup Open. Kilpailu on lunastanut paikkansa yhtenä merkittävimpänä naisten golf-tapahtumana koko Suomessa. Kannustamme naisia osallistumaan myös alueemme muihin naisten kisoihin ja tapahtumiin sekä teemme yhteistyötä alueemme muiden seurojen naistoimikuntien kanssa.

Naistoimikunta tiedottaa toiminnasta sähköpostilla sekä seuramme verkkosivuilla. Lisätiedotuskanavana toimii naisten oma Facebook -ryhmä HGCC Ladies.

Kenttätoiminta

Kenttätoimikunta toimii seuran jäsenistön, kenttäyhtiön ja kenttähenkilökunnan välisenä linkkinä kenttää koskevissa asioissa. Toimikunta tekee yhteistyötä kenttämestarin kanssa ja välittää pelaajanäkökulmaa kentän hoitoon. Kenttätoimikunta vastaa omalta osaltaan paikallissäännöistä ja kentän merkinnöistä. Kehittää kentän peliturvallisuutta ja miettii toimenpiteitä, joilla pelin sujuvuutta ja nautittavuutta voidaan lisätä. Kenttätoimikunta tekee kaksi kenttäkatselmusta pelikauden aikana yhteistyössä Kenttämestarin ja toiminnanjohtajan kanssa sekä raportoi kenttäyhtiön hallitukselle.

Senioritoiminta

Senioritoimikunta jatkaa hyvin organisoitua toimintaansa. Toimikunta järjestää seniorien viikkokilpailut sekä organisoi V-S:n Senioriliigaan osallistumisen. Senioreiden klubimestaruudesta pelataan perinteisen lyöntipelin lisäksi myös reikäpelissä, tasoituksin ja ilman tasoituksia. Kilpailujen sisältöä sekä pelimuotoja tullaan edelleen kehittämään. Yhteistoimintaa muiden seurojen senioreiden kanssa jatketaan ja pyritään löytämään uusia yhteistyöseuroja esim. kenttävierailujen toteuttamiseksi. Toimikunta hoitaa seuran kotisivujen ja seniorirekisterin kautta tiedotuksen toiminnastaan. Tavoitteena on saada mahdollisimman moni seniori-ikäiseen, eli + 50-vuotta jäsenistöön kuuluva mukaan yhteiseen ohjattuun toimintaan.

Valmennus- ja Junioritoiminta

Jäsenistön veloituksettomat teemavalmennukset jatkuvat kaudella 2021. Seuran eri toimikunnilla on myös mahdollisuus sopia erillisistä opetuskokonaisuuksista golfvalmentajiemme kanssa. Seuran valmennuksesta ja opetuksesta vastaavan Pro-teamin muodostavat vastuuvalmentajat PGA Pro Sonja Kallio ja seuravalmentaja Larri Vermola.

Seuran junioritoiminnan tärkeimpänä tavoitteena on hakea junioritoimintaamme laajempaa harrastajapohjaa. Haluamme tarjota golfia lajina kaikille lapsille- ja nuorille sekä heidän perheilleen taustaan katsomatta. Seuran Pro Team vastaa myös seuran perus- ja alkeiskurssien, lajiesittelyiden sekä golf- ja liikuntaleirien opetustoiminnasta.

Junioreiden kilpa- ja harrasteryhmien viikoittaisen toiminta jatkuu ja toiminnan sisältö on suunniteltu vastaamaan ko. ryhmien tämänhetkisiä vaatimustasoja ja tarpeita. Eri tasoryhmillä on omat vastuu-/ yhteyshenkilönsä, jotka vastaavat osaltaan ryhmien toiminnan suunnittelusta ja tiedottamisesta ryhmän jäsenille sekä yhteistyön sujuvuudesta seuran valmentajien kanssa. Kaikilta toiminnassa mukana olevilta edellytetään yhteisesti sovittujen pelisääntöjen noudattamista. Yhteisiin pelisääntöihin ovat sitoutuneet niin juniorit ja ohjaajat, kuin lasten vanhemmatkin.

Tiedotustoiminta

Verkkosivusto harjattulagolf.fi on yhteisömme tärkein tiedotus- ja tiedonsaantikanava. Verkkosivujen lisäksi golftiedonhallintajärjestelmämme NexGolf mahdollistaa eri jäsenryhmille kohdistetun tiedottamisen järjestelmään kootun sähköpostirekisterin kautta. Käytössämme olevien sosiaalisen median kanavien Facebookin ja Instagramin rooli on lisääntynyt muita kanavia tukevana.

Hallitus