Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Tiedote 2/2022

Tiedote 2/2022

10.5.2022

Reikäpelien ilmoittautumiset nyt! 

Ilmoit­tau­tu­mi­set  ma 16.05 men­nes­sä NexGolffiin. 

  • Tasoi­tuk­sel­li­nen ¾ osa tasoituksin
  • Tasoi­tuk­se­ton

Spon­so­ri­na rei­kä­pe­leis­sä: Sporttiapteekki.fi

- — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — — — - — - -

HGCC Senior Open 2022

lau­an­tai­na 21.05.2022

Spon­so­ri­na Golfpassi

Yhteis­läh­tö klo 9.00

Peli­muo­dot:   Scratch, sar­ja 0.0 – 9.9
Hcp lyön­ti­pe­li, sar­ja 10.0 – 17.9
Pis­te bogey, sar­ja 18.0 – 36.0

Ilmoit­tau­tu­mi­set to 19.05. klo 16.00 mennessä

- — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — — — - — - -

Varsinais-Suomen Senioriliiga

ti 17.05. AGN-HGCC

Ilmoit­tau­tu­mi­set (käy­tet­tä­vis­sä jouk­ku­ee­seen) NexGolfiin.

Jouk­kue vali­taan tors­tain (12.05.) viik­ko­ki­so­jen jälkeen

- — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — — — - — - -

Seuraottelut:

ma 06.06. Seu­raot­te­lu  HGCC-UGK

 

ma 20.06. Seu­raot­te­lu, vie­ra­sot­te­lu  RG-HGCC

Rau­mal­le voi­daan suun­ni­tel­la yhteis­kul­je­tus­ta joko bus­sil­la tai omil­la autoil­la.   Ilmoit­ta­kaa Pekul­le jos olet­te kiin­nos­tu­neet yhteiskuljetuksesta.

- — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — — — - — - - 

SLG  M65 Tour Harjattulassa pe 20.05.

Ken­täl­läm­me on 20.05. M65 Tour osakilpailu.

Toi­mi­hen­ki­löi­tä tar­vi­taan avuk­si. Ota yhteys suo­raan Juhaan (040‑7545 106)

 

 

Muka­vaa alka­nut­ta golfkautta! 

#mei­dän­kent­tä  #mun­ta­pa­pe­la­ta

terv.  Senio­ri­toi­mi­kun­ta

 

Senio­rei­den tie­do­tus koti­si­vuil­la sekä fb HGCC Senio­rit ‑sivul­la.