Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

HGCC:n Seniorit Viroon 23–25.4.2018

HGCC:n Seniorit Viroon 23–25.4.2018

9.3.2018

Kevät­tä rin­nas­sa, golf­suun­ni­tel­mat kuntoon!

Har­jat­tu­lan Senio­rit Viroon huhtikuussa:

maa­nan­tai 23.04.- kes­ki­viik­ko 25.04.2018

Ilmoit­tau­tu­mi­set 14.03.2018 mennessä.

Läh­ti­jöi­tä nyt 20 gol­fa­ria, vie­lä muu­ta­ma ote­taan mukaan!

 

Kol­me kier­ros­ta tasok­kaal­la Esto­nia Golf & Count­ry Club ‑ken­täl­lä.

 

Alus­ta­va ohjelma:

ma 23.04.

Läh­dem­me maa­nan­tai­na omal­la bus­sil­la Turus­ta, H Mäm­mi mat­kas­sa mukana.

Lai­va­mat­ka Hel­sin­ki-Tal­lin­na, buffee-aamiainen.

EGCC Sea Cour­se, 18 reikää

  • The Esto­nian Golf & Count­ry Club on ainut Itä-Euroo­pan golf­kent­tä, joka on PGA Euro­pean Tour Cour­ses-ket­jun (PGA ETC) jäsen. PGA ETC ken­tät tar­joa­vat huip­pus­tan­dar­de­ja vas­taa­via maa­il­man­ta­son gol­fra­to­ja, kor­kea­luok­kai­sia pal­ve­lu­ja ja erin­omai­sia mah­dol­li­suuk­sia. Sea Cour­se on todel­li­nen cham­pions­hip-kent­tä, mis­sä tär­keik­si vai­kut­ta­jik­si ovat tuu­li, vesi ja rough.”

Majoit­tau­tu­mi­nen kyl­py­lä­ho­tel­li Radis­son BLU Olym­pia (****), supe­rior huoneet

ti 24.04.

Aamiai­nen

EGCC, läh­döt klo 11.20 alkaen

Yhtei­nen illal­li­nen (vapaa­eh­toi­nen, ei sisäl­ly hintaan).

ke 25.04.

Aamiai­nen

EGCC, läh­döt klo 9 alkaen

  • klu­bil­la keittolounas

Lai­va Tal­lin­nas­ta Hel­sin­kiin, Ecke­rö Line klo 18.30

  • yhtei­nen buf­fee-illal­li­nen laivalla

 

Tämä kaik­ki plus muka­va mat­ka­seu­ra hin­taan 380 euroa + bus­si­mat­ka n. 40 eur/golfari.

(ei HGCC ry:n jäse­net +30 euroa)

Lisä­mak­su yhden hen­gen huo­nees­ta 95 euroa

Pake­tin hin­ta avecil­le ilman gol­fia 225 euroa (+bus­si­mat­ka)

Ter­ve­tuoa!

t. Senio­ri­toi­mi­kun­ta

Ilmoit­tau­tu­mi­set:

Eija, puh 050‑5487 811,  eija.laakso@rimitoplast.fi

Tus­se, puh 0400–9393 94, tor.spiik@pp.inet.fi

Kari, puh 040‑1635 805, k.kauppil62@gmail.com