Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Senioritoimikunta

Senioritoimikunta

Senio­ri­toi­mi­kun­ta kau­del­le 2021:

  • Pek­ka Kuusis­to, pj, pekkuu53@gmail.com, p. 040 866 1066
  • Mir­ja Stolt, liiga/ seuraottelut
  • Tep­po Kale­va, tilastot
  • Tei­ja Wes­ter­holm, golf-matkat
  • Kei­jo Niskanen

Senio­rien viik­ko­kil­pai­lut 2021 (Google Drive)

Tors­tai aamui­sin val­miik­si vara­tut läh­döt klo 9.30 — 11.00. Kil­pai­luun voi osal­lis­tua koko päi­vän aika­na, mak­su 3 euroa ennen kier­rok­sen alkua. Kau­den lopus­sa 10 paras­ta kier­ros­ta las­ke­taan yhteen, par­haat palkitaan.

Yri­täm­me myös olla apu­na koko seu­ran toi­min­nas­sa: kil­pai­luis­sa, ken­tän­val­von­nas­sa, talkoissa.

Ideoi­ta, risu­ja ja ruusu­ja ote­taan vastaan!

Ajankohtaista