Harjattula Golf Logo 2019 300x218

Senioritoimikunta

Senioritoimikunta

Senio­ri­toi­mi­kun­ta kau­del­le 2017:

  • Kari Kaup­pi­lan siir­tyes­sä HGCC ry:n Kap­tee­nik­si senio­ri­toi­mi­kun­nan puheen­joh­ta­ja­na jat­kaa
  • Tor Spiik, pj, tor.spiik@pp.inet.fi, puh 0400–939394
  • Muut jäse­net: Han­nu Aro, Timo Kan­gas­nie­mi, Kari Kaup­pi­la, Eija Laak­so, Mart­ti Mas­to­mä­ki, Timo Ran­ta­nen, Mir­ja Stolt

Har­jat­tu­lan senio­rei­hin kuu­lu­vat kaik­ki yli 50-vuo­ti­aat (sama­na vuon­na täyt­tä­vät) gol­fa­rit. Toi­min­taan ei tar­vit­se erik­seen ilmoit­tau­tua, toi­min­ta on vapaa­eh­tois­ta mut­ta toi­vot­ta­vaa.

Kau­den pää­kil­pai­lu on perin­tei­nen Har­jat­tu­la Senior Open lau­an­tai­na 20.05.2017, johon pää­pal­kin­toi­na tulee ole­maan Pro­Jen­ni Tra­vel­sin lah­ja­kor­tit (2x 500 eur) ja mui­ta hyviä pal­kin­to­ja sekä myös arvon­ta­pal­kin­to­ja.

Lisäk­si kau­del­la pela­taan viik­ko- ja kuu­kausi­kil­pai­lut sekä osal­lis­tu­taan Lii­gaan.

Uute­na kil­pai­lu­na on suun­nit­teil­la “Senio­ri Rai­der Kup”, pela­taan sun­nun­tai­na 27.08. (muka­na alus­ta­vas­ti HGCC, ArGC, KGM ja Kul­ta­ran­ta).

Kevääl­lä, tou­ko­kuus­sa, teh­dään mat­ka Viroon Esto­nia Golf sekä Niit­väl­ja Golf -ken­til­le.

Syk­syk­si on suun­nit­teil­la golf­mat­ka Espan­jaan.

Yri­täm­me myös olla apu­na koko seu­ran toi­min­nas­sa: kil­pai­luis­sa, ken­tän­val­von­nas­sa, tal­kois­sa.

Ideoi­ta, risu­ja ja ruusu­ja ote­taan vas­taan!

Ajankohtaista

Hei Senio­rit, Mer­kit­kää kau­den pää­tös­juh­la­päi­vä kalen­te­riin­ne  ke 21.11.2018 Scan­dic Juu­lias­sa!

Lue lisää

  SENIORILIIGA: ti 29.05.  HGCC — ArGC   / VOITTO ti 05.06.  HGCC — MTG / VOITTO ti 26.06.  AG — HGCC ti 10.07.  HGCC — SaG ma 16.07.  WGCC — HGCC ti 31.07.  HGCC — AlGo ti 14.08.  KGM — HGCC ke 22.08.  HGCC — AGN ti 28.08.  UGK — HGCC ti 11.09.  LoG — HGCC Huo­mio!  […]

Lue lisää

  Nyt kan­nat­taa suun­ni­tel­la golf­kau­den piden­tä­mis­tä! Ilmoit­tau­tu­kaa mukaan loka­kuun golf­mat­kal­le Espan­jaan. Yhteis­työ­kump­pa­nim­me Pro­Jen­ni Tra­vels tar­jo­aa Har­jat­tu­lan senio­reil­le: Espan­ja, Tor­re­vie­ja, Hotel Fon­ta­na Plaza ajal­la  13–20.10.2018 Hotel­li Tor­re­vie­jan kes­kus­tas­sa lähel­lä ran­taa, sis.aamiaiset 5 x golf­kier­rok­set (Cam­poa­mor, las Ramblas, Vil­la­mar­tin, Roda Golf), sis. kent­tä­kul­je­tuk­set. Hin­ta 1.190 euroa /hlö  (2hh huo­neis­sa) Suo­rat len­not Hel­sin­gis­tä, sis len­to­kent­tä­kul­je­tuk­set. Osa­lis­tu­ja­mää­rä 28 gol­fa­ria Ilmoit­tau­tu­mi­set kesä­kuun […]

Lue lisää

Alue­tou­rin I osa­kil­pai­lu Har­jat­tu­las­sa 12.06.2018, omat pelaa­jat á 30 euroa.

Lue lisää

Huo­mio, viik­ko­pe­lit ovat jo kes­ki­viik­ko­na 06.06.

Lue lisää

Har­jat­tu­la Senior Open lau­an­tai­na 19.05.2018 Pää­pal­kin­toi­na reis­saa­van pelaa­jan unel­ma, 2 x Pro­Jen­ni Tra­vel­sin lah­ja­kort­ti 500 eur Yhteis­läh­tö klo 10.00 Peli­muo­to: HCP lyön­ti­pe­li­sar­ja (0–18), PB-sar­­­ja (18,1–36,0) Kisa­mak­su: HGCC jäse­net 25 eur, muut 45 eur, lou­nas klu­bil­la sis.hintaan Ilmoit­tau­tu­mi­set: 17.05. klo 16.00 men­nes­sä Upei­den peli­pal­kin­to­jen lisäk­si myös arvon­ta­pal­kin­to. Spon­so­rei­na mm: Pro­Jen­ni Tra­vels, Golf­puo­ti, Hoi­to­la Woman, Ravin­to­la Komp­pe­li, […]

Lue lisää

Senio­ri­toi­mi­kun­ta kau­del­le 2018 Tor Spiik pj, tor.spiik@pp.inet.fi, puh 0400 939394 Han­nu Aro Tep­po Kale­va Kari Kaup­pi­la Pek­ka Kuusis­to Eija Laak­so Ismo Levä­nen Masa Mas­to­mä­ki Timo Ran­ta­nen Mir­ja Stolt

Lue lisää

Kevät­tä rin­nas­sa, golf­suun­ni­tel­mat kun­toon! Har­jat­tu­lan Senio­rit Viroon huh­ti­kuus­sa: maa­nan­tai 23.04.- kes­ki­viik­ko 25.04.2018 Ilmoit­tau­tu­mi­set 14.03.2018 men­nes­sä. Läh­ti­jöi­tä nyt 20 gol­fa­ria, vie­lä muu­ta­ma ote­taan mukaan!   Kol­me kier­ros­ta tasok­kaal­la Esto­nia Golf & Count­ry Club -ken­täl­lä.   Alus­ta­va ohjel­ma: ma 23.04. Läh­dem­me maa­nan­tai­na omal­la bus­sil­la Turus­ta, H Mäm­mi mat­kas­sa muka­na. Lai­va­mat­ka Hel­­­sin­­­ki-Tal­­­lin­­­na, buf­­­fee-aamiai­­­nen. EGCC Sea Cour­se, 18 rei­kää “The Esto­nian […]

Lue lisää

Ter­veh­dys Har­jat­tu­lan senio­ri golf­fa­ri ja ter­ve­tu­loa kau­den 2017 pää­tös juh­laan. Tee olo­si muka­vak­si ja nau­ti yhdes­sä olos­ta. Kausi oli kai­kes­ta huo­li­mat­ta hyvä ja saim­me pal­jon hyvää aikaan, uusia peli­muo­to­ja tuli muu­ta­ma ja aina vaan tär­keäm­mäk­si käy mei­dän senio­rien vai­ku­tus­val­ta ja osal­li­suus Har­jat­tu­las­sa. Olem­me koh­ta yli 50% jäse­nis­tös­tä ja sik­si voim­me pal­jon edis­tää kaik­kien hyvin­voin­tia golf­fin lomas­sa. Ole sydä­mel­li­ses­ti […]

Lue lisää

    Har­jat­tu­lan senio­rei­den Golf mat­ka Murci­aan 28.10.–04.11.2017 Täyn­nä, 28 gol­fa­rin pelit jat­ku­vat aurin­koi­ses­sa Espan­jas­sa.   Kult­tuu­ria, gol­fia ja gastro­no­mi­aa aidos­sa Espan­ja­lai­ses­sa van­has­sa kau­pun­gis­sa. Suo­rat len­not Hel­sin­gis­tä, sis len­to­kent­tä­kul­je­tuk­set. Majoit­tu­mi­nen Rincon Pepe Tryp Hotel­lis­sa (****) 2 hh huo­neis­sa, sis aamiai­nen sekä 1 x illal­li­nen. 5 golf­kier­ros­ta, sis kent­tä­kul­je­tuk­set. Ken­tät Altor­real, El Val­le, Hacien­da del Ála­mo. […]

Lue lisää

Share This