Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Senioritoimikunta

Senioritoimikunta

Senio­ri­toi­mi­kun­ta kau­del­le 2019:

  • Tor Spiik, pj, tor.spiik@pp.inet.fi, puh 0400–939394
  • Tep­po Kale­va, tilas­tot
  • Mir­ja Stolt, lii­ga
  • Kari Kaup­pi­la
  • Mart­ti Mas­to­mä­ki
  • Tei­ja Ves­ter­holm
  • Kei­jo Nis­ka­nen
  • Pek­ka Kuusis­to

Senio­rien rei­kä­pe­lit 2019 (Google Dri­ve)

Har­jat­tu­lan senio­rei­hin kuu­lu­vat kaik­ki yli 50-vuo­ti­aat (sama­na vuon­na täyt­tä­vät) gol­fa­rit. Toi­min­taan ei tar­vit­se erik­seen ilmoit­tau­tua, toi­min­ta on vapaa­eh­tois­ta mut­ta toi­vot­ta­vaa.

Senio­rien viik­ko­kil­pai­lut:
Tors­tai aamui­sin val­miik­si vara­tut läh­döt klo 9.30 — 11.00.
Tors­tai: 16.5./ 30.5./ 6.6./ 14.6./ 27.6./ 4.7./ 11.7./ 18.7./ 1.8./ 8.8./ 14.8./ 29.8./ 5.9./ 12.9./ 19.9.

Senio­rien viik­ko­kil­pai­lut 2019 (Google Dri­ve)

Senio­rien kuu­kausi­kil­pai­lut:
Pelia­jat varat­tu klo 9.00 ‑11.00. Huom. pelat­ta­va em. ajan puit­teis­sa.
Tors­tai: 23.5./ 20.6./ 25.7./ 22.8./ 26.9.

Yri­täm­me myös olla apu­na koko seu­ran toi­min­nas­sa: kil­pai­luis­sa, ken­tän­val­von­nas­sa, tal­kois­sa.

Ideoi­ta, risu­ja ja ruusu­ja ote­taan vas­taan!

Ajankohtaista