Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Senioritoimikunta

Senioritoimikunta

Senio­ri­toi­mi­kun­ta kau­del­le 2020:

  • Tor Spiik, pj, tor.spiik@pp.inet.fi, puh 0400–939394
  • Tep­po Kale­va, tilastot
  • Mir­ja Stolt, liiga
  • Kari Kaup­pi­la
  • Mart­ti Mastomäki
  • Tei­ja Vesterholm
  • Kei­jo Niskanen
  • Pek­ka Kuusisto

Senio­rien rei­kä­pe­lit 2020 (Google Drive)

Senio­rien viik­ko­kil­pai­lut 2020 (Google Drive)

Var­si­nais-Suo­men senio­rien mini­lii­ga 2020 (Google Drive)

Tors­tai aamui­sin val­miik­si vara­tut läh­döt klo 9.30 — 11.00. Kil­pai­luun voi osal­lis­tua koko päi­vän aika­na, mak­su 3 euroa ennen kier­rok­sen alkua. Kau­den lopus­sa 10 paras­ta kier­ros­ta las­ke­taan yhteen, par­haat palkitaan.

Yri­täm­me myös olla apu­na koko seu­ran toi­min­nas­sa: kil­pai­luis­sa, ken­tän­val­von­nas­sa, talkoissa.

Ideoi­ta, risu­ja ja ruusu­ja ote­taan vastaan!

Ajankohtaista