Harjattula Golf Logo 2019 300x218

Perhegolf

Perhegolf

Läh­de mukaan Har­jat­tu­lan junio­ri- ja per­he­gol­fiin. Har­joit­te­lem­me ja pelaam­me kak­si ker­taa vii­kos­sa koko kesän ajan. Alle 12-v har­ras­te­ju­nio­reil­la on yhdet har­joi­tuk­set (koh­ta 1 alla) ja yksi peli­ker­ta (koh­ta 2) vii­kos­sa. Aikui­set ja muut lähei­set, jot­ka aloit­te­le­vat har­ras­tus­ta, har­joit­te­le­vat ker­ran vii­kos­sa (koh­ta 2) gol­fo­pet­ta­jan ohjauk­ses­sa junio­rien peli­ker­ran aika­na, kun junio­rit ovat pelaa­mas­sa jo pelaa­vien aikuis­ten joh­dol­la. Per­he­gol­fiin osal­lis­tu­mi­nen ei vaa­di aiem­paa koke­mus­ta gol­fis­ta. Väli­neet ja muun tar­vit­ta­van väli­neis­tön saat lai­nak­si har­joi­tus­ten ajak­si. Voit­te osal­lis­tua nii­hin ker­toi­hin, kun teil­le sopii. Gol­fin ajo­kor­tin green car­din voi suo­rit­taa (30€), kun perus­teet on hal­lus­sa.

Per­he­gol­fin har­joi­tuk­siin osal­lis­tu­jat mak­sa­vat Har­jat­tu­la Golf & Count­ry Clu­bin jäsen­mak­sun, joka on 110€ vuo­des­sa.

Per­he­gol­fiin ilmoit­tau­tu­mi­nen larri.vermola@gmail.com. Nimi, ikä ja säh­kö­pos­tio­soi­te Nimen­huu­toa var­ten, sekä mah­dol­li­nen aiem­pi koke­mus gol­fis­ta.

1. Juniorit alle 12-v harrasteryhmän harjoitukset

Jokai­sel­la ker­ral­la alku­leik­ki tai -peli, perus­lii­kun­tai­to­har­joi­te* ja 1–2 laji­har­joi­tet­ta
20.5. klo 13–14 sun­nun­tai
28.5 klo 16–17 maa­nan­tai
31.5. klo 16–17 tors­tai
10.6 klo 13–14 sun­nun­tai
17.6 klo 13–14 sun­nun­tai
21.6 klo 16–17 tors­tai
1.7 klo 13–14 sun­nun­tai
12.7 klo 16–17 tors­tai
15.7 klo 13–14 sun­nun­tai
22.7 klo 13–14 sun­nun­tai
29.7 klo 13–14 sun­nun­tai
9.8. klo 16–17 tors­tai
12.8 klo 13–14 sun­nun­tai
19.8. klo 13–14 sun­nun­tai
* Molem­pien puo­lien lyön­nit, hei­tot, kopit, hypyt, juok­sut, kehon­hal­lin­ta­har­joit­teet

2. Juniorien peli-illat ja perhegolf

1.6. klo 18–20 per­jan­tai
8.6. klo 18–20 per­jan­tai
13.6. klo 18–20 kes­ki­viik­ko
19.6. klo 18–20 tiis­tai
27.6. klo 18–20 kes­ki­viik­ko
4.7. klo 18–20 kes­ki­viik­ko
11.7. klo 18–20 kes­ki­viik­ko
20.7. klo 18–20 per­jan­tai
25.7. klo 18–20 kes­ki­viik­ko
10.8. klo 18–20 per­jan­tai

Lisä­tie­dot ja ilmoit­tau­tu­mi­set:
Seu­ra­val­men­ta­ja Lar­ri Ver­mo­la
050 364 4050
larri.vermola@gmail.com

Mui­ta tie­to­ja:
Har­jat­tu­la­gol­fin jäse­nyys aikui­sil­le, sis. per­he­golf ja mui­ta vii­kot­tai­sia har­joi­tuk­sia 110€
Junio­rien jäsen- ja peli­mak­su*, sekä koko kau­den har­joi­tuk­set, 2004 ja jäl­keen syn­ty­neet 190€
Junio­rien jäsen- ja peli­mak­su*, 2004 ja jäl­keen syn­ty­neet 140€
Kesän junio­ri­har­joi­tuk­set ilman jäse­nyyt­tä 100€
* sisäl­tää rajoit­ta­mat­to­man pelioi­keu­den Har­jat­tu­lan 18-reiän ken­täl­le

Share This