Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

WappuJatkot to 12.5.

WappuJatkot to 12.5.

3.5.2022

Wappujatkot 1500px

Naisten kauden iloinen avaus

Pak­kaa mukaan golf­va­rus­tus ja läh­de muis­te­le­maan men­nyt­tä vap­pua. Yli­op­pi­las­lak­ki on oikein hyvä peli­va­rus­te tai juh­li­mi­sen tii­mel­lyk­ses­sä käyt­tö­kun­toi­se­na säi­ly­nyt Vap­pu­re­kvi­siit­ta. 

Läh­döt aika­läh­töi­nä klo 16.20 alkaen.

Peli­muo­to: PB / 14 rei­kää • kil­pai­lu­ta­soi­tus 54.0
14 reiän kier­ros on tasoituskelpoinen.
Tar­kat läh­tö­ajat ja ryh­män tie­dot löy­dät vii­meis­tään 11.5. illalla.Nexgolfista.

Kisa­mak­su 12 € sis. tar­joi­lua.
Kisa­mak­su caddiemasterilla.

Ilmoit­tau­du nyt NexGolfissa
vii­meis­tään ti 10.5. klo 20 mennessä.

Kisa­mak­sun mak­set­tua­si, saat cad­diel­tä oman tulos­kort­ti­si. Kisan jäl­keen kor­tit palau­te­taan nais­toi­mi­kun­ta­lai­sil­le, kos­ka klu­bi ei enää ole auki.

Kol­me paras­ta pal­ki­taan. Pal­kin­to­jen­ja­ko on heti kisan jäl­keen. Tulok­set jul­kais­taan Nex­Gol­fis­sa. Voit­ta­jil­le ilmoi­te­taan henkilökohtaisesti.