Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Lady Tourin toinen kausi

Lady Tourin toinen kausi

9.5.2022

FB 1200x628

9.5.2022

Lady Tourin lopullinen tuloslista »

ALUEELLINEN LADY TOUR 2022 by Kallary 

Ter­ve­tu­loa osal­lis­tu­maan nais­ten avoi­mel­le kier­tu­eel­le. Vii­si kisaa Var­si­nais-Suo­mes­sa vain nai­sil­le kesä-elo­kuus­sa. Voit osal­lis­tua yhteen, kah­teen — tai vaik­ka kaik­kiin. Joka tapauk­ses­sa vain kol­me paras­ta kil­pai­lu­tu­los­ta huo­mioi­daan, vaik­ka oli­sit osal­lis­tu­nut kaik­kiin vii­teen osa­kil­pai­luun. Peli­muo­to­na on 18 reiän pis­te­bo­gey. Kil­pai­lu pela­taan nais­ten teeltä.

Kier­tue start­taa Kan­kais­ten Gol­fis­ta, jos­sa pela­taan Ceci­lia sun­nun­tai­na 19.6. ja päät­tyy su 28.8. Aurin­ko Gol­fiin. Läh­de­tään vaik­ka isom­mal­la­kin poru­kal­la val­loit­ta­maan naapurikenttiä!

KAUDEN 2022 OSAKILPAILUT
  • su 19.6. Cecilia/ Kan­kais­ten Golf
  • ti 5.7. Ulrica/ Har­jat­tu­la Golf
  • Su 17.7. Blanca (pari scramble)/ Arc­hi­pe­la­gia Golf
  • la 30.7. Mamselli/ Aura Golf
  • su 28.8. Birgitta/ Aurin­ko Golf

 

Kilpailumaksu

Kil­pai­lu­mak­su: Osa­kil­pai­lun kil­pai­lu­mak­su on kun­kin kil­pai­lun nor­maa­li kisamaksu.

Ilmoit­tau­du mukaan osa­kil­pai­lui­hin kun­kin ken­tän cad­die­mas­te­riin, Nex­Gol­fin tai Tee­Ti­men kaut­ta. Samal­la osal­lis­tut auto­maat­ti­ses­ti Lady Tourille.

Peli­muo­to 18r PB, Blanca pari-scramble

 

Säännöt

Kil­pai­lus­sa nou­da­te­taan ylei­siä voi­mas­sao­le­via gol­fin sään­tö­jä sekä jär­jes­tä­vän ken­tän kil­pai­lu­koh­tai­sia kil­pai­lu­mää­räyk­siä. Tasa­tu­lok­sen rat­kai­su yksit­täi­ses­sä osa­kil­pai­lus­sa: tasoi­tus, vii­mei­set 9 rei­kää, vii­mei­set 6 rei­kää, vii­mei­set 3 rei­kää, vii­mei­nen 1 rei­kä. Jos koko­nais­tu­lok­sis­sa on pelaa­jia tasa­pis­teil­lä kol­men (3) osa­kil­pai­lun yhteis­tu­lok­sen jäl­keen, rat­kai­see jär­jes­tyk­sen vii­mek­si pela­tun kisan vii­mei­set 9/6/3 reikää.

Palkinnot

Tou­rin vii­si (5) paras­ta pal­ki­taan vii­mei­sen kil­pai­lun jäl­keen. Jos pal­kin­non saa­ja ei ole läs­nä pal­kin­to­jen­jaos­sa ollaan häneen hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti yhtey­des­sä. Jokai­ses­sa osa­kil­pai­lus­sa pal­ki­taan kun­kin seu­ran omal­la taval­la parhaat.
Vii­mei­ses­sä osa­kil­pai­lus­sa (28.8.) suo­ri­te­taan eril­li­nen arvon­ta nii­den osal­lis­tu­jien kes­ken, jot­ka ovat osal­lis­tu­neet kaik­kiin vii­teen osakilpailuun.

Osallistumisoikeus

Nais­pe­laa­ja, jol­la on jon­kun suo­ma­lai­sen golf­seu­ran jäse­nyys ja ikää yli 18-vuot­ta, on oikeu­tet­tu osal­lis­tu­maan tou­ril­le. Kun on osal­lis­tu­nut johon­kin vii­des­tä osa­kil­pai­lus­ta, on auto­maat­ti­ses­ti muka­na myös tou­ril­la. Kil­pai­lun joh­ta­ja­na toi­mii kus­sa­kin osa­kil­pai­lus­sa vas­taa­va kil­pai­lun joh­ta­ja / tuomari.

Pisteytys

Yhteis­tu­lok­seen las­ke­taan kus­sa­kin osa­kil­pai­lus­sa ansai­tut bogey­pis­teet. Poik­keus on Parais­ten kil­pai­lu, joka on pari­kil­pai­lu. Täs­sä osa­kil­pai­lus­sa molem­mat parit saa­vat kil­pai­lu­tu­lok­sen muu­tet­tu­na pb-tulokseksi.

Tulosseuranta

Kun Lady Tour käyn­nis­tyy, tulee tähän link­ki, jos­ta voi seu­ra­ta kokonaistilannetta.