Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Lady Tourin kolmas kausi

Lady Tourin kolmas kausi

25.4.2023

Lady Tour2023

Kesä­kuus­sa käyn­nis­tyy Lady Tou­rin kol­mas kausi. Ter­ve­tu­loa osal­lis­tu­maan nais­ten avoi­mel­le kier­tu­eel­le. Kuusi kisaa Var­si­nais-Suo­mes­sa vain nai­sil­le kesä-elo­kuus­sa. Voit osal­lis­tua yhteen, kah­teen — tai vaik­ka kaik­kiin. Peli­muo­to­na on 18 reiän pis­te­bo­gey. Kil­pai­lu pela­taan nais­ten teeltä.

Kier­tue start­taa Kan­kais­ten Gol­fis­ta, jos­sa pela­taan Ceci­lia lau­an­tai­na 17.6. ja päät­tyy lau­an­tai­na 26.8. Aurin­ko Gol­fiin. Läh­de­tään vaik­ka isom­mal­la­kin poru­kal­la val­loit­ta­maan naapurikenttiä!

KAUDEN 2023 OSAKILPAILUT
  • la 17.6. Cecilia/ Kan­kais­ten Golf
  • ti 4.7. Ulrica/ Har­jat­tu­la Golf
  • su 16.7. Blanca (pari scramble)/ Arc­hi­pe­la­gia Golf
  • su 23.7. Justiina/ Kul­ta­ran­ta Golf
  • la 29.7. Mamselli/ Aura Golf
  • la 26.8. Birgitta/ Aurin­ko Golf

Lue Lady Tou­rin sään­nöt ja kat­so kokonaistilanne