Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Ota Kesäkortti käyttöön

Ota Kesäkortti käyttöön

29.1.2022

Olet vailla peliseuraa tai kaipaat uusia pelikavereita?

Bon­gaa nais­toi­mi­kun­ta­lai­nen Nex­gol­fis­ta ajan­va­rauk­sis­ta ja lyöt­täy­dy samaan läh­töön. Ero­tat toi­mi­kun­ta­lai­set ajan­va­rauk­ses­ta vaa­lean­pu­nai­ses­ta NTK-pallosta.

Naisten Kesakortti

  1. Pyy­dä kul­bil­ta itsel­le­si nais­ten Kesä­kort­ti. Nii­tä on jaos­sa nais­ten ves­sas­sa 😀 ja voit tie­dus­tel­la myös caddiemasterilta.
  2. Pelaa mer­kin­tö­jä kort­tiin. Pyy­dä aina kuit­taus kort­tin, kun olen pelan­nut jon­kun kor­tis­sa ole­van toi­mi­kun­ta­lai­sen kans­sa. Yksi mer­kin­tä vas­taa yhtä arpa­lip­pua päätöstapahtumassa..
  3. Kun olet saa­nut kor­tin täy­teen tai et halua sitä enää enem­pää täyt­tää, pudo­ta se klu­bin oven vie­reen pos­ti­laa­tik­koon. Jos olet täyt­tä­nyt sii­hen eclec­tic-rive­jä­si. Pidä se osa itselläsi.
  4. Voit osal­lis­tua kisaan useam­mal­la­kin kortilla. 🙂

Näh­dään ykköstiillä!

T: Mar­ti­na, Kati, Sal­la, Jani­na ja May-Len