Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Naistoimikunta

Naistoimikunta

Ter­ve­tu­loa mukaan kaik­ki 18 vuot­ta täyt­tä­neet seu­ran nais­jä­se­net. Nais­toi­mi­kun­ta on seu­ras­sa tei­tä var­ten. Jär­jes­täm­me kau­den aika­na nai­sil­le tapah­tu­mia ja kiso­ja. Ota ihmees­sä yhteyt­tä mei­hin, jos sinul­la on mitä tahan­sa kysyt­tä­vää tapah­tu­mis­ta, sinul­la on uusia ideoi­ta, haluat antaa risuja/ ruusu­ja tai ihan mis­tä vaan syys­tä, jos se joten­kin liit­tyy golfiin.

Toi­mi­kun­nan yhtei­nen s‑posti hgcc.naiset@gmail.com

Lue toi­mi­kun­nan toi­min­ta­pe­ri­aat­teet 2022

Ajankohtaista

• Jouk­kue­kil­pai­lu Cider Cup 
Lady Tou­rin kat­so tulos­seu­ran­ta
Ulrica Cup Openista
• Koko kau­den nais­ten tapah­tu­mat
Eclec­tic päät­tyy vas­ta 5.9. Aloi­ta sinä­kin!
• Ota Kesä­kort­ti käyt­töön
• Tutus­tu ladykapteeniin

Usein kysyt­tyä

HGCC Ladies

Kokoonpano 2022:

Lady­kap­tee­ni
Mar­ti­na Maass
puh. 050 317 1447

Puheen­joh­ta­ja
Kati Kive­lä
puh. 050 570 7065

Sal­la Ahl­roos
Jani­na Aro­la
May-Len Grön­berg

Tii­na Nurmela-Aaltonen