Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Naisten tapahtumakalenteri 2022

Naisten tapahtumakalenteri 2022

25.1.2022

HGCC Ladies

Kalen­te­ria päi­vi­te­tään pit­kin kaut­ta. Muu­tok­set mahdollisia.

vko 19

Ma 9.5. ECLEC­TIC-kisa alkaa. Kisa jat­kuu 4.9. asti

Ti 10.5. Ensi­mäi­nen peli-ilta, peli­muo­to­na scramble. Läh­tö­ajat varat­tu 18.30–19.10. Ilmoit­tau­tu­mi­nen NexGolfissa.

To 12.5. Kau­den nais­ten avaus Wap­pu­Jat­kot alk. 16.20. Ilmoit­tau­tu­mi­nen NexGl­fis­sa ti 10.5. klo 20 men­nes­sä 


vko 20

Ke 18.5. Ensim­mäi­set Son­jan tree­nit nai­sil­le klo 18.30–20. Jat­kuu joka toi­nen viik­ko. Ilmoit­tau­tu­mi­nen treenikalenterissa.


vko 21 

Ti 24.5. Peli-ilta klo 18.30 alk. Ilmoit­tau­tu­mi­nen 23.5. klo 12 men­nes­sä NexGolfissa.


Golfliiton valtakunnallinen naisten kuukausi 1.–30.6.

Vko 22  

Ke 1.6. Nais­ten tree­nit klo 18.30–20. Ilmoit­tau­tu­mi­nen treenikalenterissa.


Vko 23

To 9.6. Peli-ilta klo 18.30 alk. Ilmoit­tau­tu­mi­nen 8.6. klo 12 men­nes­sä NexGolfissa.

su 12.6. Val­ta­kun­nal­li­nen Nais­ten sun­nun­tai alk. klo 11.30
Ohjel­mas­sa lähi­pe­li­ki­saa ja pelaa­mis­ta. Ilmoit­tau­tu­mi­nen NexGolfissa.


Vk 24  

19.6. Ceci­lia Open, KGM — Lady tour 1/5


Vk 25

Ti 21.6. Peli-ilta klo 18.30 alk. Ilmoit­tau­tu­mi­nen 20.6. klo 12 men­nes­sä Nex­Gol­fis­sa. Peli­muo­to­na “Pink Ball”


Vk 26  

Ke 29.6. Nais­ten tree­nit klo 18.30–20. Ilmoit­tau­tu­mi­nen treenikalenterissa.


Vk 27

ti 5.7. Ulrica Cup Open, HGCC — Lady tour 2/5


Vk 28 

Ke 13.7. Nais­ten tree­nit klo 18.30–20. Ilmoit­tau­tu­mi­nen treenikalenterissa.

su 17.7. Blan­ka, ArGC — Lady tour 3/5


Vk 29

Ke 20.7. Peli-ilta klo 16 alk. Ilmoit­tau­tu­mi­nen 19.7. klo 12 men­nes­sä NexGolfissa.
— Pela­taan nor­maa­lia PB-peliä. Lisä­maus­tee­na jokai­ses­sa läh­dös­sä on peli­merk­ke­jä jot­ka vaih­ta­vat kier­rok­sen aika­na omis­ta­jaa. Mer­kit ovat eriar­voi­sia. Lopuk­si las­ke­taan peli­mer­keis­tä saa­dut pisteet.


Vk 30  

Ke 27.7. Nais­ten tree­nit klo 18.30–20. Ilmoit­tau­tu­mi­nen treenikalenterissa.

30.7. Mam­sel­li, AG — Lady tour 4/5 


vk 31


Vk 32 

Ke 10.8. Nais­ten tree­nit klo 18.30–20. Ilmoit­tau­tu­mi­nen treenikalenterissa.


Vk 33 

pe 19.8. Cider Cup Man­te­re vs. Saa­ris­to ‑jouk­kue­kil­pai­lu


Vk 34

Ke 24.8. Nais­ten tree­nit klo 18.30–20. Ilmoit­tau­tu­mi­nen treenikalenterissa.

28.8. Bir­git­ta, AGN — Lady tour 5/5


Vk 35

su 4.9. ECLEC­TIC-kisa päät­tyy Kisa alkoi 9.5.


Vk 36


Vk 39

pe 30.9. Nais­ten kau­den pää­tös, Frai­dei Kuppi