Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Kesäkuun kisa 12.6.

Kesäkuun kisa 12.6.

26.5.2022

IMG 1065

Vie­te­tään iloi­ses­sa nais­po­ru­kas­saa gol­fin mer­keis­sä Val­ta­kun­nal­lis­ta Nais­ten sun­nun­tai­ta klo 11.30 alkaen. 

Ohjel­mas­sa: 

klo 11.30 Lähi­pe­li­ki­sa rangella
Suo­ri­te­taan pareit­tain. Vii­si rastia.
Kol­me paras­ta palkitaan. 

klo 13–14 Lou­nas ja pal­kin­to­jen jako klubilla 

Hin­ta 15 € sis lähi­pe­li­ki­san ja lounaan 

klo 14.10 — 14.50 Varat­tu läh­döt nais­ten peli­kier­rok­sel­le  Läh­de­tään poru­kal­la pelaamaan.
Läh­döis­sä voim­me tes­ta­ta peli­merk­ke­jä. Pelaa­ja  ansait­see pela­tes­saan joko plus- tai mii­nus­pis­tei­tä. Muun muas­sa bunk­ke­riin jou­tu­mi­ses­ta saa mii­nus­ta  ja yhdes­tä putis­ta plus­saa. Ei estä nor­maa­lia pelaa­mis­ta  vaan on akti­vi­teet­ti nor­maa­lin kier­rok­sen oheen. 

Peli­kier­rok­sen hinta:
Osak­kaat ja pelioi­keu­den hal­ti­jat 0 €
Jäse­net ilman pelioi­keut­ta 40 €

Ilmoit­tau­tu­mi­set to 9.6. klo 16 mennessä 

Kun ilmoit­tau­dut lähi­pe­liin ja lou­naal­le sekä  mah­dol­li­sel­le peli­kier­rok­sel­le Nex­Gol­fin kaut­ta, clu­bil­la cad­die­mas­te­ril­le,  soit­ta­mal­la p. 040 587 6523  tai s‑postilla caddie@harjattulagolf.fi myös peli­kier­rok­sel­le, lai­ta lisä­tie­toi­hin toi­ve, jos haluat pela­ta jon­kun  tie­tyn kave­rin kans­sa  yhdessä. 

Pääl­le voi Nais­ten sun­nun­tain kun­niak­si pukea pink­kiä 😉