Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Naistoimikunta

Naistoimikunta

Ter­ve­tu­loa mukaan kaik­ki 18 vuot­ta täyt­tä­neet seu­ran nais­jä­se­net. Nais­toi­mi­kun­ta on seu­ras­sa tei­tä var­ten. Jär­jes­täm­me kau­den aika­na nai­sil­le tapah­tu­mia ja kiso­ja. Ota ihmees­sä yhteyt­tä mei­hin, jos sinul­la on mitä tahan­sa kysyt­tä­vää tapah­tu­mis­ta, sinul­la on uusia ideoi­ta, haluat antaa risuja/ ruusu­ja tai ihan mis­tä vaan syys­tä, jos se joten­kin liit­tyy golfiin.

Toi­mi­kun­nan yhtei­nen s‑posti hgcc.naiset@gmail.com

Lue toi­mi­kun­nan toi­min­ta­pe­ri­aat­teet 2023

HGCC Ladies

Kokoonpano 2023:

May-Len Grön­berg
Mar­jut Kari
Kati Kive­lä
Hei­di Urponen