Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Liittymislomake

Liittymislomake

Tervetuloa Harjattula Golf ry:n jäseneksi!

Täy­tä alla ole­va loma­ke ja lii­ty jäseneksi

Henkilötiedot

Golf-taustasi

Riit­tää kun annat joko enti­sen golf­seu­ran tai green card ‑kort­ti­si tiedot.

Vakuu­tan anta­ma­ni tie­dot oikeik­si ja suos­tun sii­hen, että hen­ki­lö­tie­to­ja­ni käy­te­tään tämän jäsen­ha­ku­lo­mak­keen täyt­tö­oh­jees­sa ole­van esi­tyk­sen mukai­ses­ti vain Suo­men Golflii­ton ja seu­ran (HGCC ry) omiin tarkoituksiin.