Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Klubimestaruuksista pelataan viikonloppuna

Klubimestaruuksista pelataan viikonloppuna

14.8.2018

Seu­ram­me HGCC ry:n klu­bi­mes­ta­ruus­ki­sat pela­taan tule­va vii­kon­lop­pu­na la 18.8. — su 19.8. Vie­lä ehdit ilmoit­tau­tua mukaan haas­ta­maan itse­si ja peli­ta­so­si perin­tei­ses­sä gol­fin lyöntipelissä.

Kil­pai­lu­muo­to: Lyön­ti­pe­li ilman tasoi­tuk­si­sa (SCR)

Sar­jat:

  • Mie­het ylei­nen 54 rei­kää (tii 63)
  • Nai­set ylei­nen 36 rei­kää (tii 51)
  • Mie­het Senio­rit 50, 36 rei­kää (tii 58)
  • Nai­set Senio­rit 50, 36 rei­kää (tii 49)
  • Mie­het Vete­raa­nit 65, 36 rei­kää (tii 49)
  • Junio­rit (tii 58) 36 reikää

Mie­het pelaa­vat kol­me kier­ros­ta (54 rei­kää) siten, että lau­an­tai­na kak­si kier­ros­ta ja sun­nun­tai­na yksi. Muut sar­jat pelaa­vat yhden kier­rok­sen molem­pi­na kil­pai­lu­päi­vi­nä. Ilmoi­te­tut sar­jat pela­taan, jos ilmoit­tau­tu­nei­ta vähin­tään kuusi (6) /sarja. Sun­nun­tain kil­pai­lu­kier­rok­set pela­taan kään­ne­tys­sä järjestyksessä.

Kil­pai­lu­päi­vi­nä osal­lis­tu­jil­le tar­jo­taan keit­to­lou­nas. Kil­pai­lu on seu­ram­me jäse­nil­le maksuton.

Ilmoit­tau­tua voit suo­raan omil­la Nex­Golf-tun­nuk­sil­la­si tai soit­ta­mal­la cad­die­mas­te­ril­le puh. 040 587 6523. Ilmoit­ta­tu­mi­nen päät­tyy tors­tai­hin 16.8. klo 18.00 men­nes­sä. Kil­pai­luun liit­ty­vät tie­dus­te­lut cad­die­mas­te­rin toimistosta.

Ter­ve­tu­loa mukaan!

HGCC ry.