Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Kenttävalvojan ohje

Kenttävalvojan ohje

TOIMINTAOHJE 2.0 (23.2.2021)

Kenttävalvoja toimii HGCC ry:n valtuuttamana Harjattulan golfkentällä. Valvoja liikkuu autolla, joka on merkitty VALVOJA-kyltillä. Hänellä on oikeus tarvittaessa tarkastaa pelaajien henkilöllisyys ja pelioikeus. Valvojaa tarvitaan ennen kaikkea päivinä, joina kentän tiedetään täyttyvän heti aamusta tai olevan täynnä pelaajia iltaisin. Valvojan tehtävä on ennaltaehkäistä ruuhkien syntymistä ja varmistaa, että ensimmäiset ryhmät etenevät ohjeellisen aikataulun mukaan. Kentän ollessa täynnä valvoja huolehtii, että peli ei puuroudu. Jos ruuhkia siitä huolimatta syntyy, hän huolehtii, että kenttä saadaan uudelleen liikkeelle. Valvojan tulee puuttua syntyviin häiriöihin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Tärkein tehtävä on saada pelaajat viihtymään kentällä, joten häiriöihin puuttumisen lisäksi myös positiivisen palautteen antaminen kuuluu hänen tehtäviinsä.

Kentällä valvottavat säännöt ja etiketti

Turvallisuus

 • Kenttävalvoja seuraa, että kentällä pelataan oma ja muiden pelaajien turvallisuus huomioiden.
 • Muun muassa edellä pelaavien ”nilkoille” lyöminen, fore-huudon puuttuminen, toisten pelaajien pelin tarpeeton häiritseminen ovat puuttumisen arvoisia asioita.

Pelinopeus

 • Tärkeä pelaamisen viihtyvyyttä ylläpitävä asia on riittävä pelinopeus.
 • Harjattulan kentän ihannepeliaika on neljän hengen ryhmälle 4 tuntia 15 minuuttia.
 • Puolivälin kioskilla voidaan pitää korkeintaan 10 minuutin tauko, edellyttäen että ollaan tavoiteajassa ja ettei väli edessä olevaan ryhmään kasva liian suureksi.
 • Ohjeelliset etenemisajat ryhmille lähtöajasta laskettuna:
  VäyläLähtöaika + x min.
  10 - 15min.
  215 - 30min.
  330 - 40min.
  440 - 55min.
  555min. -
  61h 5min. - 1h 25min.
  71h 25min. - 1h 40min.
  81h 40min. - 1h 55min.
  91h 55min. - 2h 5min.
  taukomax. 10min. (jos aikaa tauolle)
  102h 15min. - 2h 30min.
  112h 30min. - 2h 40 min.
  122h 40 min. - 2h 55 min.
  132h 55 min. - 3h 10 min.
  143h 10 min. - 3h 25 min.
  153h 25 min. - 3h 40 min.
  163h 40 min. - 3h 50 min.
  173h 50 min. - 4h
  184h - 4h 15 min.
 • Ryhmän tulee edetä kentällä ripeästi sekä säilyttää etäisyys edellä kulkevaan ryhmään. Mikäli ryhmän edessä on tyhjä väylä ja takaa tulee nopeampi ryhmä, tulee antaa ohituslupa. Ryhmän pitää kuitenkin mieluummin nopeuttaa omaa peliään kuin jäädä useamman ryhmän ohitettavaksi. Muista Ready-golf -periaate!
 • Alimmalla tasoituksella pelaava vastaa koko ryhmän toiminnasta.
 • Varsinkin viheriöllä ja sen lähiympäristössä tulee toimia ripeästi. Lyhyet putit pelataan heti reikään, eikä palloa merkata reiän ympärillä. Ensimmäisenä reiän pelannut hoitaa lipun takaisin paikalleen. Tulokset merkataan korttiin vasta seuraavalla tiillä.
 • Kunkin pelaajan pitää olla välittömästi valmis pelaamaan omalla vuorolla. Lyönnin tulee lähteä korkeintaan 20 sekunnin kuluttua oman vuoron alkamisesta.
 • Kadonnutta palloa saa etsiä korkeintaan 3 minuuttia, mutta jos useampia palloja on kadoksissa, niitä pitää etsiä yhtäaikaisesti. Pelialueen ulkopuolelle menneitä palloja ei saa etsiä. Ryhmällä on velvollisuus ottaa kiinni pallojen etsimiseen käytetty aika.
 • Valvoja voi muistuttaa pelaajille varapallon lyömisestä epäselvissä tapauksissa ja ohitusmahdollisuuden antamisesta.
 • Valvojan tulee huomauttaa pelin nopeuttamisesta, jos ryhmällä on kulunut liikaa aikaa lähdöstään kyseiselle väylälle, edessä on yksi tai useampi väylä tyhjää tilaa ja edellä menee suurempi tai yhtä suuri ryhmä.
 • Valvoja voi luonnollisesti antaa myös positiivista palautetta pelaajille ja ryhmille, joiden pelinopeus ja toiminta kentällä sitä edellyttää.

Kentän ja muiden pelaajien kunnioittaminen

Valvojan tulee kiinnittää huomiota lyönti- ja alastulojälkien korjaamiseen sekä muita kentällä pelaavia häiritsevään käyttäytymiseen. Tupakantumpit, tyhjät pullot tai muut roskat tulee laittaa niille kuuluviin paikkoihin. Valvoja voi puuttua em. rikkomuksiin tarvittaessa.

Annettavat ohjeet/toimenpiteet
1. Kehotus nopeuttaa peliä
– olette edellä menevää ryhmää / aikataulusta hieman liikaa perässä
– nopeuttakaa rutiineja, muistakaa Ready-golf
2. Huomautus
– häiritsette muita kentällä pelaavia
– muistakaa etiketti ja muiden huomioiminen
3. Ryhmän jakaminen kahtia
4. Siirtää syrjään ohitustilanteessa
5. Siirtää seuraavalle reiälle pelaamatta edellistä reikää valmiiksi
6. Poistaa kentältä, jos pelaaja tai peliryhmä toistuvasti rikkoo etikettiä tai peliohjeita

Positiivista ja nautinnollista golfkautta kaikille Harjattulassa pelaaville omille jäsenille ja vieraspelaajille!

HGCC ry:n hallitus