Harjattula Golf Logo 2019 300x218

Let’s Golf

Let’s Golf

Har­joi­tuk­set sopi­vat jo hie­man lajiin tutus­tu­neil­le tai alus­ta aloit­ta­vil­le 9–15-vuotiaille junio­reil­le. HGCC ry:n jäse­nyyt­tä ei vaa­di­ta.
Ryh­mäs­sä opi­taan gol­fin perus­asioi­ta ren­nol­la mei­nin­gil­lä. Gol­fin lisäk­si har­joi­tel­laan yleis­lii­kun­nal­li­sia tai­to­ja haus­koil­la ja moni­puo­li­sil­la har­joit­teil­la, lei­keil­lä ja peleil­lä. Har­joi­tus­ten yhtey­des­sä on mah­dol­li­suus suo­rit­taa green card. Tai­to­jen kehit­tyes­sä voi siir­tyä Acti­ve-ryh­mään.

Aika­tau­lut: su 13.00–14.30, ryh­mä käyt­tää Nimen­huu­to-pal­ve­lua

Hin­ta: 100€/kausi (tou­ko­kuu-syys­kuu)

Cerion Jarkko Nieminen Areena

Share This