Harjattula Golf Logo 2019 300x218

Active

Active

Yli 9-v. HGCC:n junio­ri­jä­sen­ten har­ras­ta­jien tree­ni- ja peli­ryh­mä. Green card -tasol­ta ylös­päin. Kah­det har­joi­tuk­set vii­kos­sa, 1,5 h/kerta, jois­sa sekä tek­niik­ka­har­joit­te­lua että pelaa­mis­ta. Har­joi­tuk­set anta­vat moni­puo­li­sen poh­jan sekä har­ras­te- että kil­pa­pe­laa­mi­seen.

Har­joi­tuk­set ke klo 17–18.30 ja su 14.30–16.00, ryh­mä käyt­tää Nimen­huu­to-pal­ve­lua

Hin­ta 150€/kausi (huh­ti­kuu-syys­kuu)

Lisäk­si mah­dol­li­suus pien­ryh­mä- tai yksi­tyis­val­men­nuk­seen seu­ran tuke­ma­na -50% ope­tus­hin­nois­ta

Cerion Jarkko Nieminen Areena

Share This